INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
81. apartheid  (afrikaans - odrębność, rozdzielenie)
  polityka rasowa wprowadzona formalnie przez władze Republiki Południowej Afryki (RPA) po dojściu do władzy w 1948 Partii Nacjonalistycznej, stosowana w praktyce przez osadników burskich od ...
82. apatia  (gr. apátheia - bezczucie)
  niez-dolność do odczuwania wzruszeń, obojętność połączona z brakiem aktywności i ograniczeniem zainteresowań. Może być skutkiem długotrwałej choroby, wyczerpania fizycznego, niektórych schorzeń ...
83. apatryda  (gr. ápatris)
  pozbawiony ojczyzny. Zob. też bezpaństwowiec.
84. APEC  (ang. Asia-Pacific Economic Cooperation)
  Układ o Współpracy Gospodarczej Azji i rejonu Pacyfiku, podpisany w 1989 na konf. min. spraw zagr. i handlu z 12 państw w Canberze (Australia). Założycielami były kraje ASEAN oraz Australia, ...
85. apelacja  (łac. appellatio - odwołanie się)
  odwołanie się od jakiejś decyzji. W prawie - środek odwoławczy od orzeczenia (wyroku) sądu I instancji do sądu II instancji. W polskiej praktyce a. od wyroku sądu rejonowego (I instancja) ...
86. apolityczność 
  1. postawa obojętności jednostki wobec aktualnych zagadnień polit., wyrażająca się w odrzuceniu udziału w życiu polit., co przejawia się np. w nieuczestniczeniu w wyborach bądź ...
87. aport  (franc. apporte)
  wkład w utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w zyskach. Osoby fizyczne i prawne mogą wnosić: a. finansowy (inaczej pieniężny), a. rzeczowy w ...
88. aprecjacja  (łac. apretiatio)
  podwyższanie wartości; ekon. - wzrost spowodowany grą sił rynkowych wartości wymiennej lub siły nabywczej waluty nar. w stosunku do innej waluty. Wynika z niedostatecznej emisji pieniądza ...
89. arabsko-izraelski konflikt 
  regionalny konflikt między krajami arab. i Palestyńczykami a Izraelem, trwa od lat 40. XX w., stanowi element bliskowschodniego konfliktu. Utworzenie państwa Izrael na ziemiach arab. ...
90. Arafat Jasir  (ur.1929)
  najwybitniejszy z palest. polityków, kształcił się w Kairze i Stuttgarcie, brał udział w wojnach, arab.-izrael. konfliktu, organizował szkolenie partyzantki palest. W 1965 stanął na czele ...
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aborcja
 abdykacja
 abolicja
 absolutyzm
 adaptacja
 agent
 Adler Alfred
 administracja publiczna
 afera finansowa
 Agenda 2000
 agenda
 agencje informacyjne
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 agencja
 abdykacja
 abolicja
 abolicjonizm
 aborcja
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...