INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
71. anarchia  (gr.)
  dezorganizacja, bezrząd, stan chaosu, które wynikają z braku lub bezsilności władzy państwowej. Wg anarchistów - ustrój społ.-polit., w którym nastąpiła likwidacja struktur i instytucji państwa ...
72. anarchizm  (gr. anarchís - bezrząd, brak rządu)
  doktryna i ruch społ.-polit. powstały w XIX w. jako opozycja kapitalizmu i zasad marksistowsko-leninowskiej ideologii. Twórcami a. byli: J. Proudhon, M. Bakunin i ...
73. Andyjski Wspólny Rynek  (Andino Mercado Comun - AMC)
  Pakt Andyjski lub Grupa Andyjska, jedno z ugrupowań integracji regionalnej w Ameryce Łacińskiej. Powołane na mocy układu z Cartageny, podpisanego w 1969 przez Boliwię, Chile (wystąpiły w ...
74. aneksja  (łac. annectere - przyłączyć)
  zajęcie części lub całości terytorium państwa pod przymusem lub przy zastosowaniu siły zbrojnej lub innych środków nacisku. Może być jednostronnym aktem lub wynikiem wymuszenia zgody na anektowanym ...
75. ankieta 
  zbieranie informacji, badanie poglądów za pomocą pytań zadawanych ustnie, pisemnie lub skierowanych do ogółu za pośrednictwem mass mediów; formularz z pytaniami, wymagający udzielenia pisemnych ...
76. anomia  (gr. a - nie, nomos - prawo - brak norm, reguł)
  socjol. - osłabienie bądź zanik społ. norm i instytucji regulujących i kontrolujących życie jednostek, grup i społeczeństwa. W rezultacie ludzie, podlegając wpływowi różnych, najczęściej ...
77. antyklerykalizm 
  poglądy i postawy społ.-polit. głoszące program laicyzacji i postulujące uwolnienie życia polit., społ., kult. spod dominacji kościoła i kleru. Był reakcją na klerykalizm i przejawiał się ...
78. antysemityzm 
  odmiana rasizmu skierowanego przeciw społ. żyd. Nienawiść jest związana z przypisywaniem narodowi żyd. negatywnych cech i zachowań przynoszących straty lub nieszczęście innym narodom, np. ...
79. ANZUS 
  pakt polit.-wojsk. podpisany w 1951 w San Francisco, wszedł w życie w 1952 i stanowił element systemu antykomunist. bloków wojsk. wraz z SEATO, CENTO, NATO; nazwa pochodzi od skrótu ang. państw ...
80. aparat państwowy 
  powiązany organizacyjnie system organów państwa i obsługujących je urzędów i instytucji, które służą centralnemu ośrodkowi, podejmującemu decyzje (np. rządowi), do prowadzenia bieżącej ...
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aborcja
 abdykacja
 abolicja
 absolutyzm
 adaptacja
 agent
 Adler Alfred
 administracja publiczna
 afera finansowa
 Agenda 2000
 agenda
 agencje informacyjne
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 agencja
 abdykacja
 abolicja
 abolicjonizm
 aborcja
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...