INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
61. altruizm  (łac. alter - drugi, inny)
  postawa bezinteresownej troski o dobro innych ludzi, gotowość poświęcania interesów osobistych dla konkretnej osoby bądź
grupy. Terminu a. użył po raz pierwszy
A. Comte (1798-1857), ...
62. ambasador 
  tytuł przedstawiciela dypl. najwyższego stopnia, akredytowanego przy głowie państwa. Początkowo a. był wysyłany tylko w misjach specjalnych. Ograniczenia w posługiwaniu się tytułem ...
63. Ameryka Łacińska 
  region, w którego skład wchodzą kraje leżące w Ameryce Pd. i Środk., na pd. od rzeki Rio Grande del Norte. Łączy je hist. i kulturowe powiązanie z krajami Płw. Iberyjskiego, wspólnota ...
64. Ameryka Południowa 
  pd. kontynent półkuli zach., pow. 17,8 mln2, 15 państw, ok. 320 mln ludności. W stosunkach międzynar. stanowi część regionu Ameryki Łacińskiej.
65. Ameryka Północna 
  pn. kontynent półkuli zach., do którego włączana jest także Ameryka Środk. Pow. 24,24 mln km2, 34 państwa, ok. 448 mln ludności. Większość państw kontynentu, leżących na południe od ...
66. amnestia  (gr. amnéstía - zapomnienie, przebaczenie)
  w prawie, generalny akt łaski polegający na całkowitym lub częściowym darowaniu kary za popełnione i orzeczone wyrokiem sądu przestępstwa. A. ogłasza się na ogół z okazji uroczystych ...
67. Amnesty International 
  jedna z najbardziej znanych organizacji pozarządowych, założona z inicjatywy bryt. prawnika P. Benesona w 1961 w Londynie. Skupia setki tysięcy członków w ponad 160 krajach. ...
68. amortyzacja  (łac. amortisatio - umorzenie)
  wyrażona w pieniądzu równowartość zużycia środka trwałego. Kwota, o jaką zmniejszyła się wartość danego środka w wyniku jego używania w określonym czasie. A. może dotyczyć wartości ...
69. analiza fundamentalna  (gr. análysis - rozbiór)
  sposób analizy akcji oferowanych na giełdzie papierów wartościowych. Ma ocenić zysk walorów do kupienia lub sprzedaży. A.f. opiera się głównie na danych hist. (np. archiwalne dane ...
70. analiza techniczna 
  sposób analizy akcji oferowanych na giełdzie papierów wartościowych. Ma ocenić zyskowność akcji do kupienia lub sprzedaży. Polega na określeniu czynników psychospołecznych, które mają wpływ na ...
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aborcja
 abdykacja
 abolicja
 absolutyzm
 adaptacja
 agent
 Adler Alfred
 administracja publiczna
 afera finansowa
 Agenda 2000
 agenda
 agencje informacyjne
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 agencja
 abdykacja
 abolicja
 abolicjonizm
 aborcja
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...