INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
51. akt wykonawczy 
  akt prawny podstawowej rangi wydany w celu wykonania ustawy z powołaniem się na szczegółowe upoważnienie w niej zawarte. Najczęściej a.w. noszą nazwę: rozporządzenia, zarządzenia, ...
52. akt zgonu 
  stwierdzenie zgonu dokonane przez urzędnika stanu cywilnego. Zgon powinien być zgłoszony najpóźniej w ciągu 3 dni, jeżeli jego przyczyną była choroba zakaźna - w ciągu 24 godzin. Obowiązek zgłoszenia ...
53. aktor polityczny 
  osoba, grupa lub instytucja - uczestnik życia polit., np. polityk, partia polityczna, prezydent, rząd itp. Wprowadzenie tego pojęcia do politologii ma uzmysłowić bliskość oraz specyfikę ...
54. aktyw  (łac. activus - czyny)
  część członków grupy lub organizacji przejawiająca największą inicjatywę w podejmowaniu zadań i ich realizacji. A. wywiera zdecydowany wpływ na kształtowanie się opinii w grupie, szkole czy ...
55. aktywa  (łac. activus - czynny)
  całość dóbr i wierzytelności należących do podmiotu gospodarczego. Posiadają wymierną wartość pieniężną i mogą przynosić zysk. Dzielimy je na: a. trwałe (ziemia, budynki, maszyny itd.), ...
56. aktywność 
  w psychologii indywidualna właściwość jednostki, polegająca na większej niż u innych osób intensywności bądź częstotliwości podejmowanych działań. A. intelektualna, przejawia się w pracy ...
57. akumulacja  (łac. accumulatio)
  gromadzenie pieniędzy w celu zrealizowania jakiegoś przedsięwzięcia, np. zakupu nowych maszyn czy założenia firmy.
58. akwizytor  (łac. acquisitor)
  pracownik przedsiębiorstwa, pozyskujący nabywców na dane towary, zbierający zamówienia oraz podpisujący umowy. A. często stosuje tzw. sprzedaż bezpośrednią.
59. alienacja  (łac. alienus - obcy)
  początkowo termin prawniczy, oznaczający przeniesienie własności lub tytułu do nieruchomości (łac. alienatio - oddanie, sprzedanie). W znaczeniu ogólnym - wyobcowanie ze środowiska, ...
60. alimenty  (łac. alimentum - pokarm)
  zazwyczaj sądownie ustalone środki utrzymania, na ogół kwoty pieniężne, przysługujące nie mogącym się samodzielnie utrzymać dzieciom lub osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Zgodnie ...
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aborcja
 abdykacja
 abolicja
 absolutyzm
 adaptacja
 agent
 Adler Alfred
 administracja publiczna
 afera finansowa
 Agenda 2000
 agenda
 agencje informacyjne
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 agencja
 abdykacja
 abolicja
 abolicjonizm
 aborcja
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...