INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
41. akredytacja  (franc. accréditer - uwierzytelnić)
  akt uznania przedstawiciela dypl. obcego państwa przez władze państwa przyjmującego, co jest równoznaczne z dopuszczeniem do spełnienia zadań szefa misji dypl., czyli ambasadora, posła ...
42. akredytywa 
  forma rozliczenia bezgotówkowego. Polega na tym, że bank wystawia dokument, na którego podstawie otwiera klientowi w jednym z oddziałów banku lub w banku z nim współpracującym kredyt podanej ...
43. aksamitna rewolucja 
  określenie przemian polit. przełomu lat 80. i 90. w Czechosłowacji. Zmiana ustroju i przejęcie władzy przez demokr. siły opozycyjne miały przebieg pokojowy. Proces ten trwał bardzo krótko: od lata ...
44. aksjologia  (gr. áksios - godny, cenny, lógos - słowo, nauka)
  jeden z podstawowych działów filozofii; nauka o wartościach, zajmująca się badaniem istoty wartości oraz podstawami i kryteriami wartościowania. A. zajmuje się m.in. analizą natury wartości ...
45. Akt Końcowy KBWE 
  inaczej: Wielka Karta Pokoju, dokument przyjęty na zakończenie Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w 1975 w Helsinkach. Podpisany przez wszystkie, z wyjątkiem Albanii, ...
46. akt małżeństwa 
  dokument sporządzony przez urzędnika stanu cywilnego jako dowód zawarcia związku. W a.m. wymienia się: dane osobowe wstępujących w związek małżeński; miejsce i datę sporządzenia aktu oraz ...
47. akt normatywny 
  akt organu państwa lub innego upoważnionego podmiotu (np. organu organizacji społ.), wydany na podstawie konstytucyjnie lub ustawowo przyznanych uprawnień, skierowany do określonych adresatów. ...
48. akt oskarżenia 
  pismo wniesione przez oskarżyciela zawierające wniosek wdrożenia postępowania przed sądem przeciwko określonej osobie. A.o. wnoszą: oskarżyciel publiczny, tj. prokurator (a wyjątkowo ...
49. akt prawny 
  rezultat tworzenia prawa przez kompetentne organy państw. (np. parlament) i upoważnione przez państwo inne podmioty prawne (np. samorząd terytorialny). A.p. ma postać tekstu ...
50. akt urodzenia 
  dokument wystawiony przez urząd stanu cywilnego, który stwierdza fakt urodzenia. Wpisane są w nim imiona, nazwisko i płeć dziecka, miejsce i data jego urodzenia, a także imię, nazwisko, zawód, ...
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aborcja
 abdykacja
 abolicja
 absolutyzm
 adaptacja
 agent
 Adler Alfred
 administracja publiczna
 afera finansowa
 Agenda 2000
 agenda
 agencje informacyjne
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 agencja
 abdykacja
 abolicja
 abolicjonizm
 aborcja
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...