INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
31. agrément  (franc. - zezwolenie)
  formuła dypl. odnosząca się głównie do przyjmowania kandydatów na szefa misji dypl., attaché wojskowych, morskich i lotniczych. A. musi uzyskać państwo wysyłające przed mianowaniem ...
32. agresja  (łac. aggresio - napaść)
  napaść jednego lub kilku państw na inne. Pakt Ligi Narodów (1919) określał warunki prowadzenia wojny, ale nie wykluczał wojny agresywnej. Pakt Brianda-Kelloga z 1928 potępiał wszelkie wojny, ale ...
33. aide-mémoire  (franc. - pomoc dla pamięci)
  forma notatki dostarczanej przez dyplomatów i polityków przedstawicielom innego państwa po odbyciu z nimi rozmów. Uniemożliwia pojawienie się nieporozumień, wynikających z błędnej interpretacji ...
34. AIDS  (ang. skrót od Acquired Immune Deficiency Syndrome)
  choroba spowodowana wirusem HIV atakującym układ odpornościowy organizmu. Przenosi się przez kontakty seksualne oraz krew. Od lat 80. tempo rozszerzania się zakażenia gwałtownie wzrasta, dotykając ...
35. ajatollah  (persk. z arab. - znak dany od Boga)
  najwyższy przywódca rel. szyitów. Zob. też szyici.
36. akcept  (łac. acceptus - przyjęty)
  zobowiązanie do zapłacenia sumy pieniężnej określonej na wekslu lub czeku. Osoba wystawiająca weksel trasowany (trasant) wydaje innej osobie (trasatowi) polecenie wypłacenia określonej sumy na ...
37. akcja  (łac. actio)
  dokument wystawiany posiadaczowi części kapitału spółki akcyjnej. Potwierdza jego prawa jako udziałowca, uprawnia do otrzymania dywidendy, a także daje prawo uczestnictwa w Walnym ...
38. akcjonariat pracowniczy 
  forma włas-ności przedsiębiorstwa działającego na zasadzie spółki akcyjnej, gdzie pewien pakiet akcji znajduje się w rękach pracowników firmy. Zwykle służy jako kapitał dla pracowniczych ...
39. akcjonariusz 
  osoba posiadająca akcje, które są częścią kapitału spółki akcyjnej.
40. aklamacja  (łac. acclamatio)
  powszechna zgoda, jednomyślne, bez głosowania, przyjęcie lub odrzucenie przez określone gremium jakiejś uchwały, wniosku, kandydatury albo zatwierdzenie istniejących władz organizacji lub instytucji ...
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aborcja
 abdykacja
 abolicja
 absolutyzm
 adaptacja
 agent
 Adler Alfred
 administracja publiczna
 afera finansowa
 Agenda 2000
 agenda
 agencje informacyjne
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 agencja
 abdykacja
 abolicja
 abolicjonizm
 aborcja
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...