INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
21. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 
  instytucja rządowa powołana w 1992, której zadaniem jest prywatyzacja Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR). Agencja jest finansowana z   dotacji budżetowej, oprócz tego ma własne ...
22. agencje informacyjne 
  instytucje zajmujące się zbieraniem i przekazywaniem informacji ze świata przez korespondentów krajowych i zagr. A.i. dostarczają materiał (na podstawie specjalnej umowy) redakcjom radiowym, ...
23. agenda  (łac. agenda - rzecz do wykonania)
  oddział urzędu lub instytucji, który załatwia sprawy z zakresu kompetencji reprezentowanego organu, np. a.   banków - rozmieszczenie placówek w różnych częściach miasta.
24. Agenda 2000  (franc. agenda - notatnik, terminarz)
  dokument opracowany przez Komisję Europejską, ogłoszony w   Parlamencie Europejskim po zakończeniu konferencji międzyrządowej w 1997, przedstawia cele i politykę UE na przełom ...
25. agent  (łac. agentis - działający)
  1. osoba zajmująca się działalnością szpiegowską na zlecenie organizacji bądź instytucji; 2. osoba działająca z upoważnienia na rzecz jakiejś instytucji, np. a. ubezpieczeniowy ...
26. agentura  (łac. agentis - działający)
  1. zorganizowana grupa lub organizacja agentów prowadząca wprost lub tajnie działalność szpiegowską na korzyść obcego państwa albo określonej organizacji (np. koncernu przemysłowego) ...
27. agio  (wł. aggio)
  różnica wartości nominalnej i wartości realnej waluty lub papieru wartościowego.
28. agitacja 
  pozyskiwanie zwolenników dla jakiejś sprawy, ideologii, organizacji lub programu polit. A. zazwyczaj związana jest z kampanią wyborczą. Jako forma propagandy ma służyć osiągnięciu ...
29. aglomeracja  (łac. agglomero - gromadzę)
  skupienie na określonym obszarze dużej liczby osób i budynków (a. miejska) lub zakładów produkcyjnych (a. przemysłowa). A. odnosi się do urbanistyki
(tj. planowania ...
30. agraryzm  (łac. ager - rola, agrarius - dotyczący roli)
  doktryna i oparty na niej ruch społ.-polit. rozwijające się w 2 poł. XIX w. Wg koncepcji a. chłopi stanowią podstawową, najbardziej twórczą i najwartościowszą warstwę narodu. Podstawą ...
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aborcja
 abdykacja
 abolicja
 absolutyzm
 adaptacja
 agent
 Adler Alfred
 administracja publiczna
 afera finansowa
 Agenda 2000
 agenda
 agencje informacyjne
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 agencja
 abdykacja
 abolicja
 abolicjonizm
 aborcja
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...