INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20]  »»
191. cena równowagi 
  osiągana wtedy, gdy popyt zgłaszany przez konsumentów na dobro odpowiada dokładnie podaży oferowanej przez producentów.
192. cena rynkowa 
  oscyluje wokół wartości towaru. Zależy od gry popytu i   podaży na dane dobro; państwo nie ma na nią bezpośredniego wpływu.
193. cenobiorca 
  konsument lub producent, który sprzedając lub kupując nie wpływa na cenę rynkową.
194. cenodawca 
  konsument lub producent, który sprzedając lub kupując wpływa na cenę rynkową.
195. centralizacja 
  proces skupiania władzy oraz uprawnień do podejmowania decyzji w rękach organów centralnych i równoczesne ograniczenie kompetencji niższych szczebli struktury organizacyjnej np. samorządu ...
196. Centralna Agencja Wywiadowcza  (Central Intelligence Agency - CIA)
  agencja rządowa Stanów Zjedn. Ameryki utworzona Ustawą o Bezpieczeństwie Narodowym w 1947. Odpowiada tylko przed prez. poprzez Narodową Radę Bezpieczeństwa. Głównym zadaniem CIA jest gromadzenie ...
197. Centralna Tabela Ofert  (CTO)
  spółka akcyjna odpowiadająca za transakcje zawierane na rynku pozagiełdowym w Polsce. Akcjonariuszami CTO mogą być jedynie te domy maklerskie, które podpisały akt notarialny powołujący ...
198. cenzura 
  oficjalna kontrola wszelkich publikacji, tj. książek, gazet, audycji radiowych i telew., nagrań płytowych i wideofonicznych, przedstawień teatralnych itp., pod kątem ich zgodności z obowiązującym ...
199. cenzus  (łac. census - ocena, opis)
  zespół warunków (np. wiek, wykształcenie, majątek) koniecznych do korzystania
z pewnych praw lub przywilejów. Wprowadzony w starożytnym Rzymie, gdzie na podstawie majątku cenzor decydował ...
200. cenzus wyborczy 
  określone prawem wymogi, jakie musi spełnić obywatel, aby uzyskać czynne i bierne prawo wyborcze (tj. móc wybierać lub być wybieranym). Najbardziej rozpowszechnione ograniczenia prawa wyborczego: ...
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20]  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aborcja
 abdykacja
 abolicja
 absolutyzm
 adaptacja
 agent
 Adler Alfred
 administracja publiczna
 afera finansowa
 Agenda 2000
 agenda
 agencje informacyjne
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 agencja
 abdykacja
 abolicja
 abolicjonizm
 aborcja
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...