INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
11. Adler Alfred  (1870-1937)
  austr. psychiatra i psycholog, pracę naukową rozpoczął na uniwersytecie w Wiedniu, od 1929 profesor Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, twórca psychologii indywidualnej. Wg A. człowiek ...
12. administracja  (łac. administratio - kierownictwo, zarząd)
  działalność władzy wykonawczej polegająca na zarządzaniu i kierowaniu instytucjami państwowymi lub samorządowymi; wydzielony w aparacie państwowym system organów zajmujących się zarządzaniem na ...
13. administracja publiczna 
  organy adm. wraz z obsługującymi je urzędami, których działalność obejmuje niemal wszystkie dziedziny życia, np. handel, rzemiosło, szkolnictwo, budownictwo mieszkaniowe, transport kolejowy i ...
14. adwokat  (łac. advocator - przyzwany na pomoc)
  osoba, która zawodowo udziela pomocy prawnej polegającej na obronie oskarżonych w sprawach karnych (za popełnienie przestępstwa) i zastępstwie stron przed sądami w sprawach cywilnych (np. dot. ...
15. afera finansowa  (franc. affaire - sprawa)
  nieuczciwe, nielegalne, niezgodne z prawem osiąganie korzyści finansowych, kojarzona z korupcją czy malwersacją.
16. afera teczkowa 
  ujawnienie przez min. spraw wewn. A. Macierewicza niesprawdzonych informacji o powiązaniach z tajnymi służbami bezpieczeństwa niektórych posłów, senatorów i L. Wałęsy. Spowodowany tym ...
17. afgańska wojna 
  wojna domowa, którą rozpoczął pucz inspirowany przez proradz. Ludowo-Demokratyczną Partię Afganistanu (1978). Po obaleniu prez., władzę objął N.M. Taraki, który rozpoczął radykalną reformę rolną oraz ...
18. Afryka 
  drugi co do wielkości kontynent o pow. 30,3 mln km2 i dynamicznie wzrastającej liczbie ludności ocenianej w granicach 700-800 mln (12% wszystkich mieszkańców świata). Stanowi ...
19. AFTA  (ang. Asian Free Trade Agree-ment)
  Azjatyckie Poruzumienie o Wolnym Handlu zaplanowane przez kraje ASEAN jako strefa wolnego handlu (1993), miało objąć wszystkie kraje azjat. i spowodować rozwój regionu, otwarcie azjat. ...
20. agencja  (łac. agentis - działający)
  przedsiębiorstwo, instytucja lub przedstawicielstwo urzędu, firmy lub państwa, zajmujące się zadaniami zleconymi w danej dziedzinie, np.: a. informacyjne, atomistyki, fotograficzne lub ...
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aborcja
 abdykacja
 abolicja
 absolutyzm
 adaptacja
 agent
 Adler Alfred
 administracja publiczna
 afera finansowa
 Agenda 2000
 agenda
 agencje informacyjne
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 agencja
 abdykacja
 abolicja
 abolicjonizm
 aborcja
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...