INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20  »»
181. Castro Ruz Fidel  (ur. 1926)
  rewolucjonista i dyktator kubański, z wykształcenia prawnik. Premier Kuby w latach 1959-76, następnie jej prez., naczelny dowódca sił zbrojnych i pierwszy sekretarz Partii Komunist. Kuby. Za udział ...
182. casus belli  (łac. - powód do wojny)
  termin prawa międzynar. używany na usprawiedliwienie zamiaru podjęcia działań wojennych lub samego faktu rozpoczęcia wojny. Obecnie prawo międzynar. za legalny powód do wojny uważa samoobronę jako ...
183. casus foederis  (łac. casus - przypadek, foederis - sprzymierzenie)
  wydarzenie, sytuacja zobowiązująca sprzymierzone kraje do wywiązania się z przyjętej umowy, np. do udzielenia pomocy w ramach układu sojuszniczego napadniętemu sprzymierzeńcowi. Przykładem ...
184. caudillo  (hiszp. - dowódca)
  przywódca, wódz, także w sensie wojsk. Określano tak dowódców hiszp. oddziałów walczących z Arabami w XIV/XV w., wojsk. dowódców z okresu XIX-wiecznych wojen narodowowyzwoleńczych w Ameryce Łac., a ...
185. Ceduła Giełdowa 
  urzędowy, ogłaszany przez zarząd giełdy wykaz kursów papierów wartościowych lub towarów, które są przedmiotem obrotu giełdowego. Zob. też tabela giełdowa.
186. CEFTA 
  zob. Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.
187. cel polityczny 
  stan lub sytuacja, do której się zmierza przez zaplanowane postępowanie; wyobrażenie skutku działania w sferze polit. - rezultatu wzajemnych oddziaływań między partiami polit., grupami ...
188. cena 
  ilość pieniędzy, jaką musi przekazać nabywca sprzedającemu za towar. Jest to wyrażony w pieniądzu nakład pracy i innych czynników produkcji potrzebnych do wytworzenia danego dobra. Niezależnie ...
189. cena emisyjna 
  minimalna cena sprzedaży danego papieru wartościowego określana przez emitenta. C.e. nie musi odpowiadać rzeczywistej wartości papieru wartościowego. Zob. też cena ...
190. cena nominalna 
  cena przedstawiająca wartość papieru wartościowego określona przez emitenta. Pomimo to papier może być sprzedawany po innej niż nominalna cenie. Zob. cena emisyjna.
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aborcja
 abdykacja
 abolicja
 absolutyzm
 adaptacja
 agent
 Adler Alfred
 administracja publiczna
 afera finansowa
 Agenda 2000
 agenda
 agencje informacyjne
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 agencja
 abdykacja
 abolicja
 abolicjonizm
 aborcja
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...