INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20  »»
171. budżet  (ang. budget)
  zestawienie do-chodów i wydatków określonej jednostki (np. państwa, gminy, przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowego) w określonym czasie (miesiącu, kwartale, roku). Gdy wydatki w b. ...
172. budżet państwa 
  zestawienie planowanych przez państwo dochodów i   wydatków na rok następny. Dochody to: podatki, składki budżetowe, wpływy z usług dla ludności itd., a wydatki: inwestycje ...
173. Budżet Unii Europejskiej 
  system finansowania działalności Wspólnot Europejskich.
174. Bundesrat 
  Rada Związkowa, izba wyższa parlamentu RFN. W jego skład wchodzi 68 mianowanych delegatów rządów krajowych. Organami B. są: przewodniczący, 3 wiceprzewodniczących, Prezydium, Stała Rada ...
175. Bundestag 
  Parlament Związkowy, niższa izba parlamentu RFN, ogólnofederalny organ przedstawicielski. Liczbę posłów określa ustawa wyborcza, a nie konstytucja niemiecka. Połowa deputowanych jest wybierana w ...
176. Burke Edmund  (1729-97)
  ang. myśliciel i polityk, uważany za twórcę ideologii konserwatywnej. Z wykształcenia prawnik, jako członek Izby Gmin bronił praw kolonii amer. przed samowładzą ang., żądał zniesienia ...
177. burmistrz  (niem. bürgemeister)
  urząd powstały w Niemczech. W Polsce od XIII w. urzędnik stojący na czele rady miejskiej - kolegialnego organu samorządowego zarządzającego miastem. Od XVIII w. przełożony gminy miejskiej. W okresie ...
178. burza mózgów  (ang. brainstorming)
  metoda zespołowego, twórczego myślenia, polegająca na zgłaszaniu przez grupę jak największej liczby propozycji rozwiązania jakiegoś problemu przy założeniu, że każdy zgłoszony pomysł jest dobry. ...
179. burżuazja  (franc. bourgeois - mieszczanin)
  określenie grupy społ., w której skład wchodzą przemysłowcy, handlowcy i tzw. wolne zawody (np. adwokaci, lekarze). W średniowieczu mieszkańcy miast. Od końca XV w. zamożne warstwy społ. W okresie ...
180. cash flow  (ang. - strumień gotówki)
  różnica wysokości bieżących przychodów i bieżących wydatków. Pomaga wyliczyć wskaźniki umożliwiające analizę danego projektu finansowego i jego opłacalność.
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aborcja
 abdykacja
 abolicja
 absolutyzm
 adaptacja
 agent
 Adler Alfred
 administracja publiczna
 afera finansowa
 Agenda 2000
 agenda
 agencje informacyjne
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 agencja
 abdykacja
 abolicja
 abolicjonizm
 aborcja
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...