INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20  »»
151. biznes plan  (ang. business plan)
  dokument opracowany przez osoby zarządzające przedsiębiorstwem, który zawiera cele i zamierzenia firmy na dłuższy okres (minimum 5 lat) oraz sposoby ich realizacji, uwzględniając możliwości ...
152. bliska zagranica 
  ros. doktryna polit. i wojsk. oznaczająca kraje Europy Środk.-Wsch. wchodzące do chwili przemian polit. w Europie, rozpoczętych od 1989, w skład bloku socjalist. Byłe republiki ZSRR są określane ...
153. Bliski Wschód 
  region obejmujący 16 krajów pd.-zach. Azji oraz 2 państwa pn.-wsch. Afryki: Afganistan, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Cypr, Irak, Iran, Izrael, Jemen, Jordania, Katar, Kuwejt, Liban, Oman, Syria, ...
154. bliskowschodni konflikt 
  długotrwałe konflikty zbrojne zachodzące w regionie Bliskiego Wschodu, związane z rozpoczęciem budowy suwerennych państw w regionie po II wojnie świat. Wzmocniły go sprzeczne interesy dwóch obozów ...
155. blue chips  (ang.)
  papiery wartościowe o bardzo niskim stopniu ryzyka. Mają one wszelkie możliwe gwarancje bezpieczeństwa i dochodowości dla ich posiadacza. Mogą to być akcje emitowane przez znane i uznane spółki ...
156. Bodin  (Bodinus) Jean (1530-96)
  wybitny franc. humanista, prawnik, teoretyk państwa XVI w., twórca teorii suwerenności władzy pań., studiował, a potem wykładał prawo rzymskie na uniwersytecie w Tuluzie, od 1560 adwokat przy ...
157. bolszewizm  (ros. bolszinstwo - większość)
  ideologia rewol., przystosowanie podstawowych założeń marksizmu (  K. Marks) do społ. i ekon. warunków Rosji i jej tradycji polit. Początki b. sięgają rozłamu, dokonanego w Brukseli w 1903 ...
158. bon skarbowy 
  weksel skarbowy. Krótkoterminowy papier wartościowy emitowany w ramach operacji otwartego rynku w celu pokrycia bieżących potrzeb płatniczych. Czas ich wykupu nie może przekroczyć roku, w ...
159. bon towarowy 
  dokument, na którego podstawie można dokonać zakupu towarów, w wyznaczonych sklepach, za określoną kwotę. Najczęściej b.t. są wydawane pracownikom przedsiębiorstw związanych z ...
160. boom  (ang. boom)
  bardzo szybki wzrost transakcji handlowych zawieranych w stosunkowo krótkim czasie, spowodowany znacznym wzrostem popytu, np. b. samochodowy, b. naftowy itd. Zob. też ...
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aborcja
 abdykacja
 abolicja
 absolutyzm
 adaptacja
 agent
 Adler Alfred
 administracja publiczna
 afera finansowa
 Agenda 2000
 agenda
 agencje informacyjne
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 agencja
 abdykacja
 abolicja
 abolicjonizm
 aborcja
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...