INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20  »»
141. bezpieczeństwo 
  pojęcie występujące na gruncie różnych nauk, trudne do zdefiniowania. Najogólniej - stan, w którym jednostka, grupa społ., organizacja, państwo nie odczuwa zagrożenia swego istnienia lub podstawowych ...
142. bezpieczeństwo międzynarodowe 
  pewien układ stosunków międzynar., zapewniający wspólne bezpieczeństwo państw. Wiąże się ze świadomymi działaniami społeczności międzynar. oraz jest wynikiem międzynar. procesów i zjawisk, ...
143. bezrobocie 
  niepożądany i przedłużający się stan niemożności znalezienia zatrudnienia. Istnieje kilka form b.: cykliczne - wywołane przez okresowe spadki koniunktury gosp., frykcyjne (przejściowe) - ...
144. bezrobotny 
  człowiek, który chce pracować, ale z różnych powodów nie może znaleźć zatrudnienia. Według prawa pol. b. to osoba nie zatrudniona i nie wykonująca żadnej innej pracy zarobkowej, zdolna i ...
145. Biała Księga 
  1. ważny dokument dot. spraw wewn., gosp. czy polit. 2. dokument przygotowywany przez Komisję Europejską zawierający wiele propozycji umożliwiających przyspieszenie i ...
146. Białoruś  (Respublika Biełaruś)
  państwo w Europie Środk.-Wsch., pow. 207 600 km2, ludność ok. 11 mln - głównie Białorusinów, 13% Rosjan, 4% Polaków. Jedna z b. republik ZSRR, proklamowała niepodległość (1991), weszła w ...
147. bilans handlowy  (łac. bilanx - waga o dwóch szalach)
  zestawienie wartości pieniężnej importu oraz eksportu w danym okresie (najczęściej jednego roku). B.h. czynny oznacza bilans dodatni - wartość wywożonych towarów jest większa niż ...
148. bilans płatniczy 
  zestawienie obrotów pieniężnych i gosp. między krajem a zagranicą. Dotyczy całości przepływu kapitału, towarów, usług i operacji finansowych przeprowadzonych w danym okresie (najczęściej roku). ...
149. biuro poselskie 
  jednostka organizacyjna utworzona przez posła, powołana do obsługi jego działalności, związanej z wykonywaniem mandatu poselskiego w terenie. O utworzeniu biura poseł powiadamia Kancelarię ...
150. biurokracja  (franc. bureau - biuro, gr. kratos - władza)
  1. grupa wysoko kwalifikowanych, zawodowych urzędników zatrudnionych w organach administracji publicznej oraz instytucjach gosp. Termin wprowadzono na przełomie XVIII i XIX w. jako ...
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aborcja
 abdykacja
 abolicja
 absolutyzm
 adaptacja
 agent
 Adler Alfred
 administracja publiczna
 afera finansowa
 Agenda 2000
 agenda
 agencje informacyjne
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 agencja
 abdykacja
 abolicja
 abolicjonizm
 aborcja
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...