INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
101. attaché  (franc. attacher - przywiązywać, przymocować)
  członek personelu dypl., specjalizujący się w określonej sferze kontaktów, np. attaché wojskowy, kult., handlowy.
102. Augustyn Aureliusz  (354-430)
  święty, filozof i teolog, syn rzym. poganina i chrześcijanki, wykształcony na klasycznych wzorach rzym. i gr., nauczyciel retoryki (sztuki wymowy). W 391 przyjął święcenia kapłańskie, a w 5 lat ...
103. aukcja  (łac. auctio)
  publiczna sprzedaż towaru, w której nabywcą jest osoba oferująca najwyższą cenę. Najczęściej przedmiotem a. są towary o dużej wartości, dzieła sztuki, konie czy pamiątki po sławnych ...
104. Australia 
  część świata położona na półkuli pd. obejmująca kontynent austral. oraz wyspy na platformie kontynentalnej, m.in. Tasmanię, Nową Gwineę; państwo (popr. Związek Australijski - Commonwealth of ...
105. Austria  (Bundesrepublik Österreich, Republika Austrii)
  federacja 9 krajów związkowych w środk. Europie, graniczy ze Szwajcarią, Lichtensteinem, Niemcami, Czechami, Węgrami i Słowenią. Pow. 83 857 km2, ludność 7,8 mln, przy czym ponad 1,7 mln ...
106. autarkia  (gr. autárkeia)
  polityka ekon. państwa, zmierzająca do osiągnięcia pełnej samodzielności gosp. Funkcja importu ograniczona jest do niezbędnego minimum - sprowadzane są towary, które nie mogą być w danym kraju ...
107. autokracja  (łac. autokratés - samowładny)
  samowładztwo, system rządów, w którym władza najwyższa w państwie sprawowana jest przez jednego człowieka (autokratę) lub wyraźnie wyodrębnioną grupę osób (np. triumwirat), mającą pełną ...
108. autonomia  (gr. autonomia - samorząd)
  rodzaj samostanowienia, prawa do samodzielnego rozstrzygania spraw wewn. zbiorowości. A. może dotyczyć instytucji, miasta, regionu narodu. Do a. narodowościowej lub terytorialnej dążą ...
109. Autonomia Palestyńska 
  forma samostanowienia narodu palest., uzyskana na mocy porozumienia zawartego w 1993 przez Izrael i Organizację Wyzwolenia Palestyny. Izrael wyraził w nim zgodę na utworzenie AP ...
110. autorytaryzm 
  1. polit. - zbiór poglądów powstałych w opozycji do liberalizmu, parlamentaryzmu i rzą-
dów demokratycznych. Głosi potrzebę silnej i hierarchicznie zorganizowanej władzy wykonawczej ...
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aborcja
 abdykacja
 abolicja
 absolutyzm
 adaptacja
 agent
 Adler Alfred
 administracja publiczna
 afera finansowa
 Agenda 2000
 agenda
 agencje informacyjne
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 agencja
 abdykacja
 abolicja
 abolicjonizm
 aborcja
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...