INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
91. arbitraż  (franc. arbitrage)
  łączona transakcja giełdowa kupna sprzedaży towarów lub papierów wartościowych. W bank. - wykup papierów wartościowych na rynkach, na których notowania danych walorów są korzystne, w celu ich ...
92. arbitraż międzynarodowy  (łac. arbiter -świadek, rozjemca)
  rozjemstwo, załatwianie sporów przez arbitrów wskazanych przez strony sporu, czyli w stosunkach międzynar. państwa, ewentualnie inne podmioty prawa międzynar. Orzecznictwo opiera się na normach ...
93. Arendt Hannah  (1906-75)
  filozof, politolog i socjolog poch. żyd. Studiowała filoz. i teol. W 1933 po dojściu A. Hitlera do władzy wyjechała do Francji, a stamtąd w 1940 do USA. W latach 1955-75 wykładowca ...
94. arystokracja  (gr. aristos - najlepszy, aristokratía - rządy, władza najlepszych)
  1. uprzywilejowana grupa społ. ludzi wyróżnionych z racji urodzenia. W starożyt. Grecji a. tworzyła dziedziczna klasa wielkich właścicieli ziemskich. W Atenach - eupatrydzi (a. ...
95. Arystoteles  (384-322 p.n.e.)
  ur. się w Stagirze (wsch. część Płw. Chalcydyckiego), syn nadwornego lekarza króla Macedonii, w latach 367-347 p.n.e. uczeń w Akademii Platona, później profesor, w Assos w Azji ...
96. ASEAN  (ang. Association of South East Asian Nations)
  Stowarzyszenie Narodów Pd.-Wsch. Azji, międzyrządowa organizacja powołana w 1967 w Bangkoku, obejmuje Malezję, Singapur, Indonezję, Filipiny, Tajlandię, Brunei i Wietnam. Popiera współpracę ...
97. asertywność 
  umiejętność otwartego i bezpośredniego wyrażania swoich myśli, uczuć, przekonań lub pragnień, ale w sposób respektujący uczucia, poglądy i opinie drugiego człowieka (rozmówcy). A. ...
98. asymilacja  (łac. assimilatio, od similis - podobny)
  upodobnienie się, wchłonięcie. W życiu społ.-polit. proces zacierania się różnic nar. i kult. w społeczeństwach wieloetnicznych. Zwykle grupa mniejsza i słabsza polit. upodabnia się do panującej ...
99. ateizm  (gr. átheos - bezbożny)
  negacja istnienia Boga oraz wszelkich sił nadprzyrodzonych jako czegoś niezgodnego z nauką, rozumem bądź doświadczeniem; odrzucenie wszelkich wierzeń i praktyk rel. Termin wprowadził w 1892 ...
100. atlantycka opcja 
  w polityce eur. tendencja do wiązania rozwoju Europy z obecnością w jej strukturach i polityce Stanów Zjedn. Po II wojnie świat. zaangażowanie polit., gosp. i milit. USA w Europie ...
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aborcja
 abdykacja
 abolicja
 absolutyzm
 adaptacja
 agent
 Adler Alfred
 administracja publiczna
 afera finansowa
 Agenda 2000
 agenda
 agencje informacyjne
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 agencja
 abdykacja
 abolicja
 abolicjonizm
 aborcja
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...