INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  [Z]  
[1] 2 3 4 5
1. zabezpieczenie bankowe 
  zastaw konieczny do otrzymania kredytu z banku, którego celem jest uniknięcie niespłacenia przez kredytobiorcę kwoty wynikającej z umowy kredytowej. Z.b. może zostać pokryte, np. hipoteką ...
2. zachowania polityczne 
  każda dająca się zaobserwować reakcja ludzi na bodźce płynące z otoczenia związane z różnymi przejawami życia polit. Wśród najbardziej typowych z.p. można wyróżnić: czynne, polegające na ...
3. zagrożenia ekologiczne 
  eksperci wyróżniają w latach 90. cztery główne rodzaje z.e. o globalnym charakterze: 1. rozprzestrzenianie się substancji toksycznych nie dających się biologicznie rozłożyć - ...
4. zakład budżetowy 
  podmiot gospodarki budżetowej tworzony w takich dziedzinach sektora publicznego, w których istnieje możliwość pełnej lub częściowej odpłatności za usługi. W odróżnieniu od jednostek ...
5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych  (ZUS)
  instytucja o charakterze publicznoprawnym zajmująca się w Polsce ubezpieczeniami społ. ZUS zajmuje się również ochroną socjalną ludności. W przeciwieństwie do firm ubezpieczeniowych ...
6. zakupy interwencyjne 
  zakupy dokonywane przez państwo w celu stabilizacji sytuacji na rynku danego produktu, np. gdy w danym roku jest urodzaj i ilość produktów rolniczych na rynku wzrasta, co powoduje również spadek ...
7. zaliczka 
  zapłata uiszczona z góry, pokrywająca w części przyszłą należność. Potocznie oznacza pewną kwotę wypłaconą z góry przez pracodawcę, będącą częścią wypłaty, jaką ma otrzymać pracownik w ...
8. zamach stanu 
  sprzeczna z prawem akcja, na ogół z użyciem wojska przez osobę lub grupę, mającą na celu obalenie legalnie wyłonionych władz i przejęcie rządów w państwie. Często organizatorzy z.s. wywodzą ...
9. zapasy 
  całość surowców lub produktów wykorzystywanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, zmagazynowanych i oczekujących na ich użycie w procesie produkcyjnym na sprzedaż.
10. zarząd 
  organ spółki kapitałowej (zob. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna), którego zadaniem jest kierowanie spółką. Z. kontrolowany jest przez radę nadzorczą, która ...
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  [Z]  
[1] 2 3 4 5
  POWIADOM O SERWISIE
 aborcja
 abdykacja
 abolicja
 absolutyzm
 adaptacja
 agent
 Adler Alfred
 administracja publiczna
 afera finansowa
 Agenda 2000
 agenda
 agencje informacyjne
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 agencja
 abdykacja
 abolicja
 abolicjonizm
 aborcja
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...