INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  [W]  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. wadium 
  rodzaj kaucji, zastawu, zabezpieczenie materialne (najczęściej pieniężne) dot. dotrzymania warunków umowy handlowej, przetargu itd., liczone procentowo w stosunku do wartości ...
2. walne zgromadzenie 
  najwyższa władza spółki lub innego przedsiębiorstwa. Określa sposób i kierunki rozwoju, a także nadzoruje funkcjonowanie spółki. W.z. funkcjonuje jedynie w spółkach kapitałowych, ...
3. waluta 
  pieniądz, środek płatniczy. W. dzielimy na wymienialne - można swobodnie, bez żadnych ograniczeń wymieniać ją na inne w. (np. dolar amer., funt brytyjski, frank franc., marka ...
4. Wałęsa Lech  (ur. 1943)
  działacz polit. i związkowy, od 1967 pracownik Stoczni Gdańskiej, XII 1970 jeden z przywódców protestów robotn., członek Komitetu Strajkowego; od 1978 jeden ze współzałożycieli Wolnych Związków ...
5. warstwa społeczna 
  zbiorowość wyodrębniona ze względu na podobne cechy jej członków, takie jak np. styl życia, obyczaj, świadomość istniejącej bariery oddzielającej ich od innych. W socjologii wyróżnia się kilka ...
6. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych 
  spółka akcyjna założona przez Skarb Państwa w 1991. Jej akcjonariuszami mogą być banki, domy maklerskie, Skarb Państwa, fundusze powiernicze, zakłady ubezpieczeń oraz emitenci ...
7. wartości demokratyczne 
  przyjęty
i uznany w demokracji katalog podstawowych zasad aksjologicznych, na których oparte jest sprawowanie władzy, należą do nich przede wszystkim wolność, równość, sprawiedliwość, ...
8. wartość 
  1. w filozofii, termin oznaczający to wszystko co jest cenne, godne pożądania, co stanowi cel ludzkich pragnień. Subiektywnie - w. jest wszystko to, co zaspokaja, pośrednio lub ...
9. wartość dodana 
  wyrażona w cenach rynkowych różnica pomiędzy wartością całej produkcji wytworzonej przez producenta a wartością dóbr wykorzystanych przez tego producenta w procesie produkcji. Zob. też ...
10. wartość nominalna 
  wartość danego dobra, usługi lub innej rzeczy wyrażona najczęściej w pieniądzu i wyznaczana przez ceny bieżące, bez uwzględnienia wpływu innych czynników, np. inflacji.
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  [W]  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  POWIADOM O SERWISIE
 aborcja
 abdykacja
 abolicja
 absolutyzm
 adaptacja
 agent
 Adler Alfred
 administracja publiczna
 afera finansowa
 Agenda 2000
 agenda
 agencje informacyjne
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 agencja
 abdykacja
 abolicja
 abolicjonizm
 aborcja
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...