INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  [U]  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4
1. ubezpieczenie 
  zapewnienie pokrycia strat związanych ze szkodami powstałymi w dobrach lub w wyniku różnych sytuacji, w których poszkodowana została jakaś osoba. Odszkodowanie wypłacane jest z funduszu, ...
2. uchodźstwo 
  zjawisko towarzyszące wojnom, konfliktom zbrojnym, rewolucjom od początku dziejów. Status uchodźcy reguluje konwencja genewska z 1951. Wg niej uchodźcami są osoby znajdujące się poza państwem swego ...
3. uchwała 
  wyraz woli jakiegoś organu kolegialnego (np. Sejmu, organizacji społ. lub polit.). U. może mieć charakter deklaratywny, kiedy zajmowane jest stanowisko w jakiejś sprawie bądź nominacyjny, ...
4. uczestnicy stosunków międzynarodowych 
  podmioty prawa międzynarodowego i inne podmioty stosunków międzynarodowych, które charakteryzuje prowadzenie niezależnej działalności, wchodzenie w związki z innymi, wpływanie na bieg ...
5. Układ o nieproliferacji broni jądrowej 
  umowa międzynar. podpisana w 1968 w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie. W 1992 do układu przystąpiła jeszcze Francja i Chiny, w 1993 - Białoruś i Kazachstan, w 1994 - Ukraina. Strony ...
6. Układ o ograniczeniu systemów obrony przeciwrakietowej ABM 
  umowa międzynar. między USA i ZSRR zawarta w Moskwie w 1972, zobowiązująca strony do ograniczenia defensywnych i ofensywnych systemów broni strategicznej ABM (Anti-Ballistic Missile - ...
7. Układ ogólny o cłach i handlu  (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT)
  umowa międzynar. z 1947, mająca na celu liberalizację handlu międzynar. poprzez obniżanie ceł i znoszenie innych przeszkód handlowych oraz wyeliminowanie dyskryminacji w tym handlu. Ma to zapewnić ...
8. Układ otwartego nieba  (Open Skies Treaty)
  podpisany w 1992 w Helsinkach przez 27 państw członków NATO oraz byłego Układu Warszawskiego, stanowiący, iż przestrzeń powietrzna nad terytoriami krajów-sygnatariuszy zostaje udostępniona dla ...
9. Układ Warszawski 
  organizacja wojsk.-polit., w 1955 w Warszawie przez ZSRR i kraje bloku radz. - Albanię, Bułgarię, Czechosłowację, NRD, Polskę, Rumunię i Węgry, na mocy Układu o przyjaźni, współpracy i ...
10. Układ z Dayton 
  porozumienie pokojowe zawarte w 1995 przez Serbię, Bośnię i Chorwację pod naciskiem USA, mające na celu zakończenie jugosłowiańskiej wojny. Na jego mocy powołano międzynar. siły zbrojne ...
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  [U]  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4
  POWIADOM O SERWISIE
 aborcja
 abdykacja
 abolicja
 absolutyzm
 adaptacja
 agent
 Adler Alfred
 administracja publiczna
 afera finansowa
 Agenda 2000
 agenda
 agencje informacyjne
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 agencja
 abdykacja
 abolicja
 abolicjonizm
 aborcja
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...