INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  [T]  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6
1. tabela giełdowa 
  zestaw notowań papierów wartościowych w postaci tabeli z sesji giełdowej w danym dniu wraz z dodatkowymi informacjami dot. tych papierów. Gdy notowania na giełdzie odbywają się w ...
2. Tacis  (Technical Assistance for the Central Independent States)
  program pomocy technicznej Unii Europejskiej, utworzony w 1990 na rzecz wyodrębnionych z ZSRR państw oraz Mongolii.
3. tajemnica korespondencji 
  oznacza,
iż wszystko, co jest przedmiotem przekazu od nadawcy do adresata, należy wyłącznie do tych osób, z wyjątkiem sytuacji, gdy wyrażą one zgodę na udostępnienie również innym informacji, które ...
4. tajemnica państwowa 
  każda informacja, której ujawnienie osobom nieupoważnionym może narazić na szkodę obronność, bezpieczeństwo bądź inny ważny interes państwa. T.p. podlega ochronie z mocy prawa. Na karę ...
5. Tajwan 
  Republika Chińska (Chung-
-kua Min-kuo), państwo na wyspie Tajwan, na Morzu Chińskim. Hist. część Chin, okupowana przez Japończyków od 1895 do końca II wojny świat. Uchwały poczdamskie, ...
6. tamilski konflikt 
  jeden z długotrwałych konfliktów na tle etnicznym współcz. świecie. Rozgrywa się na terenie Sri Lanki (dawniej Cejlon), wyspy, którą obok dominujących (ok.70%) Syngalezów zamieszkują ...
7. technokratyzm  (technó + gr. kratéó - władam)
  ogólna koncepcja ustroju społ. postulująca powierzenie władzy wybitnym specjalistom, fachowcom, tzw. technokratom (ekonomistom, technikom, ekspertom, naukowcom). Kryterium doboru osób do sprawowania ...
8. temperament  (łac. temperamentum - umiar)
  zespół pewnych, względnie stałych cech osobowości, charakterystycznych dla danej jednostki, przejawiających się w jej zachowaniu, procesach psychicznych zwł. zaś emocjonalnych. Cechy te to m.in.: ...
9. Tempus  (Trans-European Mobility Scheme for University Studies)
  ogólnoeuropejski program na rzecz mobilności studentów uniwersyteckich przygotowany przez Unię Europejską dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Polega m.in. na wspieraniu finansowym tych ...
10. teokracja  (gr. theós - bóg, kratos - władza, władza kapłanów)
  forma ustroju polit., w którym najwyższą władzę
w imieniu Boga sprawują kapłani. W państwie teokratycznym władza świecka jest tożsama z duchowną, a prawo równoznaczne z nakazem rel. Taki charakter ...
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  [T]  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6
  POWIADOM O SERWISIE
 aborcja
 abdykacja
 abolicja
 absolutyzm
 adaptacja
 agent
 Adler Alfred
 administracja publiczna
 afera finansowa
 Agenda 2000
 agenda
 agencje informacyjne
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 agencja
 abdykacja
 abolicja
 abolicjonizm
 aborcja
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...