INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  [S]  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Sainte-Lague metoda 
  jedna z proporcjonalnych metod ( prawo wyborcze) przeliczania głosów na mandaty w parlamencie. Polega ona na tym, że liczbę ważnych głosów oddanych w okręgu wyborczym na listy partyjne, dzieli ...
2. saldo 
  w księgowości oznacza różnicę między dwoma stronami konta księgowego (między przychodami i rozchodami firmy), czyli tym, co firma zarabia i na co wydaje pieniądze, określając przewagę ...
3. SALT  (Strategic Armaments Limitation Talks)
  rokowania rozbrojeniowe USA-ZSRR w sprawie ograniczenia zbrojeń strategicznych. W ich wyniku w 1972 podpisano układ o ograniczeniu systemów antyrakietowych ABM oraz tymczasowe porozumienie o ...
4. samorząd 
  prawem uregulowany zakres kompetencji określonej społ. do samodzielnego i niezależnego zarządzania swoimi sprawami oraz reprezentowania jej interesów wobec innych instytucji
i organizacji. Rozwój ...
5. samorząd terytorialny 
  forma organizacji społ. lokalnych powołana do kierowania i zarządzania sprawami publicznymi w interesie mieszkańców. S.t. jest instytucją działającą we wszystkich systemach demokr. Stanowi ...
6. samorząd uczniowski 
  demokr. organizacja zrzeszająca wszystkich uczniów danej szkoły w celu reprezentowania ich interesów wobec nauczycieli, rodziców
i adm. szkolnej. Zakres kompetencji s.u. określa art. 55 ...
7. samorząd zawodowy 
  organizacyjna forma zrzeszania się obywateli oparta na wspólnocie zawod., powstała celem reprezentowania ich interesów wobec instytucji państwa. S.z. zajmuje się także prowadzeniem ...
8. samostanowienie 
  prawo narodów do utworzenia suwerennego państwa oraz swobodnego kształtowania swego systemu polit.-gosp., korzystania z bogactw naturalnych, rozwoju kult. Jego realizacja może być wynikiem ...
9. sankcje  (łac. sanctio - nienaruszalne prawo)
  określona w normie prawnej konsekwencja naruszenia prawa (np. grzywna, kara ograniczenia wolności).
W stosunkach międzynar. istnieją sankcje stosowane przez państwa i przez organizacje międzynar. ...
10. Santer Jacques  (ur. 1937)
  polityk luksemburski, przewodniczący Partii Chrześcijańsko-Społ. (1974-82), premier (1984-94). Przewodniczył również Europejskiej Partii Ludowej (1987-90), był członkiem Parlamentu Europejskiego, ...
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  [S]  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  POWIADOM O SERWISIE
 aborcja
 abdykacja
 abolicja
 absolutyzm
 adaptacja
 agent
 Adler Alfred
 administracja publiczna
 afera finansowa
 Agenda 2000
 agenda
 agencje informacyjne
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 agencja
 abdykacja
 abolicja
 abolicjonizm
 aborcja
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...