INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  [R]  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. rabat 
  (wł. rabatto) - obniżka ceny danego dobra wyrażona w procentach. Najczęściej stosowana przy zakupach hurtowych, a także gdy nabywane dobro ma bardzo wysoką ceną, a płatność jest ...
2. rachunek bankowy 
  rachunek prowadzony na podstawie umowy między bankiem, a osobą fizyczna lub prawną. Bank zobowiązuje się przechowywać środki pieniężne i dokonywać rozliczenia na zlecenie posiadacza ...
3. rachunek bieżący 
  rachunek bankowy, na którym gromadzone są środki pieniężne klienta banku. Klient dokonuje wpłat na rachunek w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (przelew), może również zlecać dokonywanie ...
4. rachunek inwestycyjny 
  otwierany przez klienta na użytek domu maklerskiego, wykorzystywany w celu zakupu walorów na giełdzie papierów wartościowych, np. dom maklerski dokonuje zakupu akcji danej firmy, ...
5. rachunek oszczędnościowy 
  rachunek otwierany na zlecenie klienta w celu przechowywania na nim pewnej kwoty przez określony czas (np. 3 miesięcy, 6 miesięcy, 1 roku itd.), jest tzw. lokata terminowa. Rachunki tego typu ...
6. rachunek wyników 
  sprawozdanie finansowe dot. wyniku finansowego przedsiębiorstwa sporządzane na określony czas (najczęściej miesięczne lub roczne) w celu przedstawienia aktualnego stanu finansowego firmy, ...
7. racja stanu 
  wyższość interesu państwa nad innymi interesami i normami. Ma charakter długofalowy i wynika z sytuacji międzynar. państwa. Charakterystyczne cechy r.s.: suwerenność, niepodległość i ...
8. Rada Arabskiej Współpracy Gospodarczej  (Council of Arab Economic Unity - CAEU)
  powołana w 1964 przez 14 państw arab. i OWP. Ideą przewodnią było utworzenie wspólnego rynku, a etapem pośrednim unia celna (do roku 1971), jednak sprzeczności interesów i konflikty wśród krajów ...
9. Rada Bałtycka 
  forma współpracy 3 republik nadbałtyckich: Estonii, Litwy i Łotwy. Zapoczątkowana w 1989 spotkaniem na Litwie przewodniczących Rad Najwyższych republik radz. Możliwość rozwoju kontaktów ...
10. Rada Bezpieczeństwa ONZ 
  jeden
z głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Karta NZ powierzyła RB główną odpowiedzialność za utrzymanie międzynar. pokoju i bezpieczeństwa. Ma ona rozpatrywać sporne ...
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  [R]  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  POWIADOM O SERWISIE
 aborcja
 abdykacja
 abolicja
 absolutyzm
 adaptacja
 agent
 Adler Alfred
 administracja publiczna
 afera finansowa
 Agenda 2000
 agenda
 agencje informacyjne
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 agencja
 abdykacja
 abolicja
 abolicjonizm
 aborcja
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...