INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  [P]  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
1. pacta sunt servanda  (łac. - umów należy dotrzymywać)
  jedna z podst. norm w stosunkach międzynarodowych, potwierdzana w wielu aktach prawa międzynar., począwszy od deklaracji londyńskiej z 1871, Paktu Ligi Narodów, do Karty NZ z 1945 i Deklaracji ...
2. Pacyfiku region 
  kraje leżące w obszarze basenu Pacyfiku, obejmujące Azję Wsch. oraz oba kontynenty amer. Cechą wyróżniającą tego regionu jest rozwój gosp., widoczny z końcem XX w., pozwalający prognozować, iż w ...
3. pacyfizm 
  idea głosząca konieczność likwidacji lub ograniczenia wojen i zapewnienia trwałego pokoju; ruch społ.-polit. propagujący ideę p. i dążący do jej realizacji. Nie jest to konkretna doktryna ...
4. pakt  (łac. pactum - układ, umowa)
  umowa międzynarodowa, stanowiąca wiążące prawo dla sygnatariuszy. Najczęściej dotyczy kwestii współpracy wojsk., sojuszy milit. (Pakt Brukselski, Pakt CENTO), ale na jego mocy powołuje też ...
5. Pakty Praw Człowieka 
  zob.: Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich
i Politycznych
, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych
i Kulturalnych
.
6. palestyński problem 
  jeden z najpoważniejszych problemów międzynar. po
II wojnie świat. związany z podzieleniem w 1948 Palestyny między nar. arab. i żyd. Utworzenie Izraela, do którego napływała tłumnie ludność ...
7. panafrykanizm 
  ideologia i ruch polit. afryk. działaczy polit., będący wyrazem dążenia do emancypacji, jedności i solidarności całego kontynentu. Początki p. sięgają końca XIX w. Pierwsza konferencja ...
8. panamerykanizm 
  ruch społ. i polit. powstał na początku XIX w., w trakcie walk narodowowyzwoleńczych w Ameryce Łacińskiej przeciw hiszp. panowaniu. Pierwszym krokiem był Panamski Kongres Państw Amerykańskich z ...
9. panarabizm 
  ideologia oraz ruch społ.-
-polit. stawiający sobie za cel zjednoczenie świata arab. Początki p. pojawiły się w Syrii pod koniec XIX w. w postaci ruchu narodowowyzwoleńczego ...
10. panislamizm 
  idea i ruch polit., rozpoczął się w XIX w. wyzwoleniem ludów - wyznawców islamu spod władzy eur. mocarstw. Po II wojnie świat. obejmował kraje arab. walczące z Izraelem i przeplatał się z ...
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  [P]  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aborcja
 abdykacja
 abolicja
 absolutyzm
 adaptacja
 agent
 Adler Alfred
 administracja publiczna
 afera finansowa
 Agenda 2000
 agenda
 agencje informacyjne
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 agencja
 abdykacja
 abolicja
 abolicjonizm
 aborcja
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...