INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  [O]  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8
1. obieg okrężny dóbr, usług i płatności 
  przepływ strumieni dóbr, usług oraz czynników wytwórczych i płatności za nie, pomiędzy podmiotami gospodarczymi w zamian za dokonywane płatności. Gospodarstwa domowe otrzymują ...
2. obligacja  (łac. obligatio)
  dokument, papier wartościowy, w którym wystawca (emitent) zobowiązuje się do zwrotu nabywcy o. ustalonej na nim sumy pieniężnej w określonym czasie oraz do zap-
łacenia za ten okres ...
3. obrona konieczna 
  prawne działanie zmierzające do odparcia bezpośredniego, bezprawnego i realnego zamachu na jakiekolwiek dobro chronione prawem. Nie jest bezprawne zatem zachowanie, kiedy osoba podczas napaści pobije ...
4. obrót towarowy i usługowy 
  przychód osiągnięty przez daną jednostkę ze sprzedaży dóbr i usług w określonym czasie.
5. Obywatelski Klub Parlamentarny  (OKP)
  założony przez 161 posłów
i 98 senatorów wybranych w 1989 do parlamentu ( Sejmu i Senatu) z listy Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" przy przewod. NSZZ "Solidarności" L. Wałęsie. ...
6. obywatelskie nieposłuszeństwo 
  świadomy, otwarty, bez użycia przemocy, akt złamania obowiązujących norm prawnych przez obywateli, ma doprowadzić do zmiany niesprawiedliwych przepisów prawa i związanych z nimi decyzji władz. ...
7. obywatelskie obowiązki 
  ogół konstytucyjnie ustanowionych nakazów dot. obywateli danego kraju. W Polsce każdy obywatel zobowiązany jest do: dochowania wierności ojczyźnie, ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, np. ...
8. obywatelstwo 
  więź prawna łącząca jednostkę z państwem i związane z tym uprawnienia i obowiązki określone przez prawo i konstytucję. O. można nabyć na mocy prawa - przez urodzenie, stosowane są tu 2 ...
9. Obywatelstwo Unii Europejskiej 
  zasada wprowadzona na mocy art. 8 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej (® Traktat o Unii Europejskiej), który stwierdza, iż wszyscy obywatele państwa członkowskiego UE są jednocześnie obywatelami ...
10. ocena szkolna 
  opinia nauczyciela
o wiedzy i umiejętnościach ucznia w zakresie nauczanego przedmiotu wyrażona w stopniach szkolnych od 6 do 1. O.s. odnosi się także do zachowania ucznia, odzwierciedlając ...
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  [O]  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8
  POWIADOM O SERWISIE
 aborcja
 abdykacja
 abolicja
 absolutyzm
 adaptacja
 agent
 Adler Alfred
 administracja publiczna
 afera finansowa
 Agenda 2000
 agenda
 agencje informacyjne
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 agencja
 abdykacja
 abolicja
 abolicjonizm
 aborcja
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...