INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  [M]  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Machiavelli Niccolo  (1469-1527)
  pisarz społ. i polit. odrodzenia, historyk
i dyplomata florencki. W 1498 został
sekretarzem w tzw. Drugiej Kancela-
rii zajmującej się sprawami wojny
i administracji. Odbywał liczne podróże i ...
2. mafia 
  tajna, silnie scentralizowana organizacja przestępcza, która zdobywa dochody nielegalnymi metodami. Najczęściej zajmuje się wymuszaniem pieniędzy od właścicieli sklepów i restauracji
(w zamian za ...
3. majątek 
  całość dóbr i usług oraz wierzytelności należących do danej osoby prawnej (majątek przedsiębiorstwa), osoby fizycznej (majątek osobisty) bądź też społeczeństwa (majątek narodowy); ...
4. makiawelizm 
  zespół działań polit. i społ. opierający się na podstępie, surowości, przebiegłości i oszustwie. Synonim bezwzględnego postępowania w myśl hasła "cel uświęca środki". M. jako ...
5. makler  (ang.)
  osoba lub instytucja uprawniona do pośrednictwa w sprzedaży towarów lub papierów wartościowych
w zamian za określoną prowizję od wartości umowy kupna-sprzedaży. Zob. też: giełda, ...
6. makler-specjalista 
  makler Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, którego zadaniem jest określenie takiej ceny danego waloru, aby umożliwić zawarcie jak największej liczby umów kupna-sprzedaży akcji. ...
7. makroekonomia 
  dział ekonomii, którego przedmiotem badań jest gospodarki nar. jako całość, głównie inflacja, bezrobocie, wzrost gospodarczy. Zob. też: mikroekonomia, ekonomia.
8. Malthus Thomas 
  (1766-1834) ekonomista ang. W swoim dziele Prawo ludności zauważył, że produkcja żywności wzrasta w tempie arytmetycznym, przyrost naturalny natomiast kształtuje się
w tempie geometrycznym, ...
9. malwersacja 
  (franc. malversation) - nadużycie, niewłaściwe wykorzystanie lub przywłaszczenie sobie powierzonego mienia.
10. mała konstytucja 
  akt prawny, który do czasu uchwalenia właściwej konstytucji reguluje podstawowe zasady ustrojowe państwa. Pierwszym aktem tego typu była Uchwała Sejmu Ustawodawczego z 20 II 1919. Ustalała ona ...
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  [M]  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  POWIADOM O SERWISIE
 aborcja
 abdykacja
 abolicja
 absolutyzm
 adaptacja
 agent
 Adler Alfred
 administracja publiczna
 afera finansowa
 Agenda 2000
 agenda
 agencje informacyjne
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 agencja
 abdykacja
 abolicja
 abolicjonizm
 aborcja
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...