INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  [K]  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. kadencja  (śred. łac. cadentia - upadek)
  określony przez prawo okres urzędowania obieralnego organu lub urzędnika. K. najwyższych organów w państwie ( parlamentu, prezydenta) wyznaczona jest konstytucyjnie. Natomiast k. ...
2. kampania wyborcza 
  działania rywalizujących partii polit. lub indywidualnych kandydatów, w celu pozyskania głosów wyborców, organizowane w okresie poprzedzającym wybory parlamentar-
ne, samorządowe lub prezydenckie. ...
3. Kancelaria Prezydenta 
  konstytucyjny organ pomocniczy i wykonawczy Prezydenta RP, działający na mocy statutu. KP realizuje zadania określone
w ustawach, powierzone jej przez prez. oraz zlecone przez ministrów ...
4. Kancelaria Sejmu 
  pomocniczy i wykonawczy organ Sejmu RP, spełniający zadania organizacyjno-techniczne
i doradcze związane z działalnością Sejmu i jego organów. Do zadań KS należy: udzielanie posłom pomocy ...
5. Kancelaria Senatu 
  pomocniczy i wykonawczy organ Senatu RP powołany do wykonywania zadań techniczno-organizacyjnych i doradczych związanych
z działalnością Senatu. KS podlega Prezydium Senatu. Do ...
6. kanclerz 
  1) szef rządu w Niemczech
(i w Austrii), wybierany przez Bundestag na wniosek prezydenta bezwzględną większością głosów. Do jego podstawowych kompetencji należy m.in. formowanie składu rządu i ...
7. Kant Immanuel  (1724-1804)
  niem. filozof z Królewca, w 1745 ukończył studia teologiczne, prof. i rektor uniwersytetu w Królewcu. W życiu postępował wedle własnej teorii moralności (zawarł ją w pracy Krytyka praktycznego ...
8. kapitalizacja  (łac. capitalis - główny)
  gromadzenie kapitału w celu późniejszego wykorzystania go do osiągnięcia jakiegoś celu działalności gosp. Zob. też kapitalizacja odsetek.
9. kapitalizacja odsetek 
  powiększanie podstawy naliczania odsetek od pieniędzy złożonych na rachunku bankowym. Odsetki nie wybrane przez klienta po określonym okresie oszczędzania zostają dopisane do kwoty ...
10. kapitalizm 
  system ekon., w tzw. czystej formie opiera się na prywatnej własności czynników produkcji oraz wykorzystuje cenę rynkową, jako jedyny koordynator działań gosp. Uczestnicy procesu gosp. ...
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  [K]  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  POWIADOM O SERWISIE
 aborcja
 abdykacja
 abolicja
 absolutyzm
 adaptacja
 agent
 Adler Alfred
 administracja publiczna
 afera finansowa
 Agenda 2000
 agenda
 agencje informacyjne
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 agencja
 abdykacja
 abolicja
 abolicjonizm
 aborcja
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...