INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  [J]  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2
1. jałtańsko-poczdamski ład 
  porządek eur. ustanowiony po II wojnie świat.
w ramach postanowień przyjętych na konferencji w Jałcie (4-11 II 1945) i Poczdamie (17 VII-2 VIII 1945). Deklaracje jałtańskie i Układ ...
2. Jan Paweł II 
  K. Wojtyła (1920 - 2005) papież od 1978. Wyświęcony w 1946, doktorat z teologii otrzymał po studiach w Louvain i Rzymie, wykładał w seminarium krakowskim i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. ...
3. Jan XXIII 
  A.G. Roncalli (1881-1963), papież od 1958. Wyświęcony w 1904, kapelan frontowy, arcybp i delegat apostolski w Bułgarii, Grecji i Turcji, kardynał
i patriarcha Wenecji. Dokonał fundamentalnych zmian ...
4. Japonia  (Nihon)
  państwo wyspiarskie we wsch. Azji. Pow. 3 722 154 km2 , ludność ponad 123 mln mieszkańców. Stolica Tokio w połączeniu z Jokohamą jest jedną z najbardziej ludnych aglomeracji świata (ok. ...
5. Jaruzelski Wojciech  (ur. 1923)
  generał, polityk; w czasie wojny depor-towany na Syberię. Od 1943 służył
w 2. Dywizji Piechoty im. H. Dąbrowskiego w ZSRR, a następnie w LWP.
W 1960 powołany na stanowisko szefa Głównego Zarządu ...
6. jednolite  (unitarne) państwo
  zob. formy państwa.
7. jednolitość władzy państwowej 
  zasada oparta na założeniu, iż cały aparat państwowy winien być podporządkowany jednemu organowi naczelnemu. Może to być, jak w państwach feudalnych, organ jednoosobowy np. monarcha lub wieloosobowy, ...
8. Jednolity Akt Europejski 
  dokument przyjęty w 1985 przez Radę Europejską, wszedł w życie 1 VII 1987, wprowadzając nowe zasady funkcjonowania Wspólnoty Europejskiej. Wyznaczono w nim do 1 I 1993 ostateczny termin ...
9. Jednolity Rynek Europejski  (Single European Market)
  zintegrowany rynek, którego granice wyznaczają granice zewnętrzne Unii Europejskiej (tzw. rynek wewn. UE). Program jego utworzenia zawarty był w Białej Księdze
z 1985. Podstawową przesłanką ...
10. Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa 
  spółka utworzona w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego; jej udziały bądź akcje zostają udostępnione na rynku publicznym w 80%. Pozostałe 20% zostaje sprzedane pracownikom ...
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  [J]  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2
  POWIADOM O SERWISIE
 aborcja
 abdykacja
 abolicja
 absolutyzm
 adaptacja
 agent
 Adler Alfred
 administracja publiczna
 afera finansowa
 Agenda 2000
 agenda
 agencje informacyjne
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 agencja
 abdykacja
 abolicja
 abolicjonizm
 aborcja
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...