INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  [I]  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7
1. iberyjskie państwa 
  wspólna nazwa krajów Płw. Iberyjskiego, Hiszpanii
i Portugalii, niekiedy także krajów Ameryki Łacińskiej, niegdyś wchodzących w skład imperium kolonialnego,
a nadal pozostających w ...
2. idealizm 
  stanowisko filozof. głoszące tezę o pierwotności czynnika duchowego (myśli, idei, świadomości) wobec materialnej rzeczywistości. Wyróżnia się dwa podstawowe kierunki i.: obiektywny oraz ...
3. ideologia  (gr. idéa - wyobrażenie, lógos - słowo, nauka)
  zbiór idei, poglądów
i przekonań opisujących rzeczywistość oraz zawierających jej ocenę i zasady postępowania grup, ruchów społ. i partii polit. I. tworzy obraz świata istniejącego i ...
4. imigracja 
  (łac. immigro - osiedlam się) - wyjazd do obcego kraju w celu osiedlenia się tam na stałe. I. jest wynikiem emigracji i razem z nią tworzy procesy migracji ludności w ...
5. immunitet  (łac. immunitas - uwolnienie od obciążeń)
  prawo do nietykalności osobistej przyznane pewnym osobom ze względu na zajmowane stanowisko lub pełnione funkcje, w Polsce m.in. i. otrzymują: posłowie, sędziowie i dyplomaci. I. ...
6. impas  (franc. impasse - położenie bez wyjścia)
  sytuacja, w której państwa, organizacje bądź partie polit. prowadzące rozmowy (rokowania) nie mogą dojść do porozumienia w jakiejś sprawie, z powodu nieustępliwego stanowiska jednej lub obu stron, ...
7. impeachment  (ang. oskarżenie)
  w krajach anglosaskich procedura umożliwiająca postawienie w stan oskarżenia osób zajmujących najwyższe stanowiska
w państwie (np. prez., premiera, ministrów) za czyny sprzeczne z prawem. Instytucja ...
8. imperatyw  (łac. imperativus - rozkazujący)
  norma moralna, nakaz, reguła. Pojęcie wywodzi się z koncepcji etycznej I. Kanta. Odróżniał on i. hipotetyczny od i. kategorycznego. O ile i. hipotetyczny nakazuje podjąć ...
9. imperializm  (łac. imperialis - władczy)
  1. polityka podbojów, agresji i stosowania siły wobec mniejszych i słabszych, uznawana jako naturalna dla wielkich mocarstw. Dopiero w 2. poł. XX w. zaczęto wprowadzać mechanizmy ...
10. import 
  zakup wytworzonych za granicą dóbr i usług (w handlu zagr.: transport, tranzyt, ubezpieczenia, usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne). Zob. też: bilans handlowy, ...
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  [I]  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7
  POWIADOM O SERWISIE
 aborcja
 abdykacja
 abolicja
 absolutyzm
 adaptacja
 agent
 Adler Alfred
 administracja publiczna
 afera finansowa
 Agenda 2000
 agenda
 agencje informacyjne
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 agencja
 abdykacja
 abolicja
 abolicjonizm
 aborcja
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...