INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  [H]  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3
1. handel  (niem. Handel)
  wymiana produktów między wytwórcami a konsumentami, ma charakter kupna-sprzedaży
i może być dokonana w formie barteru lub za pomocą pieniądza. H. hurtowy - producenci dostarczają swoje ...
2. handel bronią 
  eksport i import broni, sprzętu wojskowego, części zamiennych, technologii wojskowej. Od konwencji Ligi Narodów w 1925 istnieje nadzór nad międzynar. h.b., amunicją, sprzętem ...
3. handel zagraniczny 
  zorganizowany obrót dóbr i usług między dwoma państwami lub przedsiębiorstwami mającymi swoje zakłady na terenie różnych państw. H.z. może przybierać formę barteru lub typowej ...
4. Hayek Friedrich August von  (1899-1992)
  austr. ekonomista, klasyk neoliberalizmu, laureat Nagrody Nobla
z 1974. Studia ukończył na uniwersytecie wiedeńskim, gdzie uzyskał też stopień doktora nauk prawnych (1921) oraz polit. (1923). W ...
5. Hegel Georg Wilhelm Friedrich  (1770-1831)
  filozof niem., przedstawiciel idealizmu obiektywnego. Studiował teologię i filozofię na uniwersytecie w Tybindze. W 1816 został profesorem w Heidelbergu, a 2 lata później w Berlinie. Już za życia ...
6. hegemonia  (gr.)
  panowanie, kierownictwo, przewaga w stosunku do grupy, państwa, sprawowanie przywódczej roli
w regionie.
7. Hezbollah 
  organizacja polit.-milit., zwana też Partią Boga ze względu na ścisły związek z szyityzmem. Działa na terenie Libanu, prowadząc tam "świętą" wojnę z okupantem izrael. Utworzona przez grupę ...
8. hinduizm  (pers. hindu z sanskr. sindhu, syand - płynąć, określenie na rzekę Indus)
  jedna z trzech podstawowych religii subkontynentu ind., obok buddyzmu i dżinizmu. 600 mln wyznawców, tj. ok. 13,3% wiernych wszystkich wyznań. H. uznaje autorytet Wed, w przeciwieństwie do ...
9. hiperinflacja 
  nagły, szybki wzrost cen (powyżej 100% lub więcej), który powoduje spadek wartości pieniądza. W Polsce tego typu inflacja wystąpiła w okresie międzywojennym, a także pod koniec lat 80. i na początku ...
10. hipoteka  (łac. hipotheca - zastaw)
  zabezpieczenie długu dłużnika na należącej do niego nieruchomości. Wierzyciel ma prawo rozporządzać h. po upływie określonego czasu, w którym nie została spłacona wierzytelność, ...
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  [H]  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3
  POWIADOM O SERWISIE
 aborcja
 abdykacja
 abolicja
 absolutyzm
 adaptacja
 agent
 Adler Alfred
 administracja publiczna
 afera finansowa
 Agenda 2000
 agenda
 agencje informacyjne
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 agencja
 abdykacja
 abolicja
 abolicjonizm
 aborcja
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...