INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  [F]  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4
1. faktoring  (ang. factoring - przekazy-wanie, pośredniczenie)
  przekazanie
wyspecjalizowanej firmie (faktorowi) wszystkich niezbędnych uprawnień do prowadzenia rachunkowości przedsięborstwa (w tym ściąganie wierzytelności i prowadzenie sporów z ...
2. faktura 
  dokument wydawany kupującemu przez sprzedającego. Na f. znajduje się data, informacje o nabywcy oraz sprzedawcy wraz z ich dodatkowymi danymi (np. Numerem Identyfikacji Podatkowej), a ...
3. falanga  (gr. phálanks)
  1. w starożyt. Grecji, Macedonii ugrupowanie bojowe ciężkiej piechoty; 2. zastęp, gromada; 3. w socjalizmie utopijnym Ch. Fouriera - zrzeszenie spółdzielców, dobrowolnie ...
4. FAO  (Food and Agriculture Organization of United Nations)
  zob. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa.
5. faszyzm 
  masowy ruch polit., oparty na skrajnie nacjonalistycznej ideologii.
F. występuje w trzech postaciach: jako ruch polit., ideologia polit. i system władzy. F. jako ruch i ideologia ...
6. federacja  (łac. foederatio - sprzymierzenie)
  dawniej przymierze, obecnie związek organizacji społ., stowarzyszeń lub forma państwa związkowego, w której państwa wchodzące w jego skład przekazują część swych suwerennych praw. Władza jest ...
7. federalizm  (łac. foedus - więź, powiązanie)
  ustrój państw. oparty na federacji, ruch polit. na rzecz federacyjnego ustroju państw., również pogląd społ. rozwijany w XIX w. przez anarchistów i socjalistów utopijnych postulujący zorganizowanie ...
8. feminizm  (łac. femina - kobieta)
  ruch społ.-polit., którego celem jest walka
o pełne równouprawnienie kobiet. Początki f. sięgają rewolucji franc. (1789). W 1791 O. de Gonger opubikowała Deklarację praw kobiety i ...
9. filantropia  (gr. philanthropia)
  działalność osób bądź instytucji, polegająca na bezinteresownym udzielaniu pomocy finansowej lub materialnej potrzebującym.
10. Finlandia, Republika Finlandii  (Suomen Tasavalta, Republiken Finland)
  państwo nad płn.-wsch. Bałtykiem. Graniczy z Norwegią, Szwecją i Rosją. Pow. ponad 338 tys. km2, wciąż powiększająca się ze względu na ustępowanie zlodowacenia. Ludność ponad 5 mln, z ...
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  [F]  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4
  POWIADOM O SERWISIE
 aborcja
 abdykacja
 abolicja
 absolutyzm
 adaptacja
 agent
 Adler Alfred
 administracja publiczna
 afera finansowa
 Agenda 2000
 agenda
 agencje informacyjne
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 agencja
 abdykacja
 abolicja
 abolicjonizm
 aborcja
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...