INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  [E]  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. ECU  (European Currency Unit)
  zob. Europejska Jednostka Monetarna.
2. edukacja polityczna 
  ogół procesów, których celem jest kształtowanie świadomości, postaw i kultury politycznej ludzi stosownie do panujących w danym społ. ideałów. Prowadzi ją przede wszystkim szkoła przez program ...
3. efekt cieplarniany 
  jeden z negatywnych skutków skażenia środowiska naturalnego. Polega na zatrzymywaniu się
w atmosferze coraz większych części promieniowania podczerwonego, co prowadzi do ogrzewania się ...
4. efektywność ekonomiczna  (efektywność gospodarowania)
  racjonalne wykorzystanie czynników produkcji w celu osiągnięcia najwyższego poziomu zysku.
5. EFTA  (European Free Trade Association)
  zob. Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.
6. egalitaryzm  (franc. égalitaire - dążący do równouprawnienia)
  koncepcja społ.-polit. podkreślająca, iż podstawą sprawiedliwego ustroju społ. jest równość praw
i warunków życia wszystkich ludzi oraz dążenie do zrównania wszystkich członków społ. U podstaw ...
7. egoizm  (łac. ego - ja)
  postawa życiowa polegająca na kierowaniu się w postępowaniu tylko własnym dobrem i interesem. W psychologii e. oznacza skłonność jednostki do przetrwania i obrony siebie. Przybiera ona postać ...
8. egzekucja  (łac. exsecutio)
  1. przymusowe wykonanie wyroków sądowych lub decyzji adm. dotyczących roszczeń finansowych, należności skarbowych lub długów przysądzonych wierzycielowi. E. sądowa - wykonanie ...
9. egzekutywa  (łac. exsecutus - wykonany)
  organ wykonawczy państwa w odróżnieniu od legislatywy i wymiaru sprawiedliwości. Termin wiąże się z trójstopniowym podziałem władzy i ma zastosowanie zarówno do systemu parlamentarnego,
w którym ...
10. ekokonwersja 
  zamiana długów jednego państwa wobec innego na inwestycje
w ochronę środowiska poczynione na terenie państwa dłużnika. Ze względu na transgraniczny charakter skażeń środowiska naturalnego ...
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  [E]  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  POWIADOM O SERWISIE
 aborcja
 abdykacja
 abolicja
 absolutyzm
 adaptacja
 agent
 Adler Alfred
 administracja publiczna
 afera finansowa
 Agenda 2000
 agenda
 agencje informacyjne
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 agencja
 abdykacja
 abolicja
 abolicjonizm
 aborcja
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...