INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  [D]  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Dania 
  Królestwo Danii (Kongeriget Danmark), państwo w pn.-zach. Europie, położone na Płw. Jutlandzkim i wyspach między Morzem Pn. a Bałtykiem, graniczy z Niemcami. Pow. 43 100 ...
2. darowizna 
  umowa, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz drugiej osoby kosztem swego majątku. Przedmiotem d. może być każda rzecz posiadająca wartość (pieniądze, ...
3. Darwin Charles Robert  (1809-82)
  ang. przyrodnik o wszechstronnej wiedzy. Studiował botanikę, zoologię, medycynę, geologię i teologię. Twórca teorii ewolucji, zwanej darwinizmem. Bogate zbiory botaniczne, zoologiczne i geologiczne ...
4. darwinizm społeczny 
  kierunek w socjologii rozwinięty w 2. poł. XIX w.; teoria społ.-polit. - wykorzystywanie teorii Darwina do wyjaśniania życia społ., jego mechanizmów, przemian i rozwoju. Wg d.s. podstawą ...
5. démarche  (franc. - krok, zabieg)
  termin międzynar., w języku dyplomacji zaznaczenie wyraźnie innego stanowiska; ustny sprzeciw; ostrzeżenie.
6. détente  (franc. - odprężenie)
  określenie stopniowego odprężenia w stosunkach międzynar. Stosowane w latach 70. w związku z rozpoczęciem procesu KBWE, podpisaniem Aktu Końcowego KBWE, dialogiem między blokami mocarstw, ...
7. dealer  (ang. deal - dzielić)
  osoba lub przedsiębiorstwo zajmujące się rozprowadzaniem towaru. Zadaniem d. jest zdobywanie nabywców na dane towary, podpisywanie umów; d. działa podobnie jak akwizytor.
8. debata  (franc. débat)
  dyskusja, omawianie problemu, wygłaszanie poglądów i opinii dot. określonych zagadnień podczas zebrania jakiegoś organu kole-
gialnego (np. zarządu instytucji lub orga-
nizacji), najczęściej ...
9. debata parlamentarna 
  unormowany regulaminem sposób prowadzenia dyskusji na temat zagadnień, które są przedmiotem dziennego porządku posiedzenia parlamentu. Zgodnie z Regulaminem Sejmu RP Marszałek Sejmu udziela głosu ...
10. decentralizacja 
  proces przenoszenia uprawnień związanych z podejmowaniem decyzji przez centralne ośrodki kierownicze (np. państwa, organizacji) na podległe organy. W państwie demokr. oznacza ograniczenie zakresu ...
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  [D]  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  POWIADOM O SERWISIE
 aborcja
 abdykacja
 abolicja
 absolutyzm
 adaptacja
 agent
 Adler Alfred
 administracja publiczna
 afera finansowa
 Agenda 2000
 agenda
 agencje informacyjne
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 agencja
 abdykacja
 abolicja
 abolicjonizm
 aborcja
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...