INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: edukacja obywatelska
A  [B]  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7
1. badania nad pokojem  (ang. peace research, niem. Friedens- und Konfliktforschung)
  analiza problemów pokoju
i wojny, nauka wyodrębniona po II wojnie świat. Rozwój studiów strategicznych, ukierunkowanych na analizy wyścigu zbrojeń, jego kontroli i ograniczania, a także ...
2. Bakunin Michał  (1814-76)
  ros. rewol., rzecznik anarchizmu kolektywistycznego, pochodził z rodziny ziemiańskiej, ukończył szkołę oficerską, ale nie kontynuo-
wał kariery wojskowej. Od 1840 na emi-
gracji. Podczas Wiosny ...
3. Balcerowicza plan 
  program stabilizacji gospodarki i przekształcenia pol. systemu gosp. opracowany w 1989 przez ówczesnego min. finansów i wicepremiera L. Balcerowicza. Głównymi celami B.p. było ...
4. Bałkany 
  część Europy Pd.-Wsch. obejmująca kraje Płw. Bałkańskiego, obecnie: Albania, Grecja, Bułgaria, Rumunia, eur. część Turcji, Jugosławia, Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Macedonia. ...
5. Bandung 
  miasto indonezyjskie na Jawie, w 1955 odbyła się tu konferen-
cja międzynar. 29 państw Afryki i Azji,
na której uchwalono 5 elementarnych za-
sad: wyrzeczenie się agresji, ...
6. bank 
  przedsiębiorstwo, które gromadzi środki pieniężne, udziela pożyczek i kredytów oraz przeprowadza rozliczenia pieniężne. Ze względu na formę własności wyróżnia się: b. państwowe, ...
7. bank komercyjny 
  przedsiębiorstwo, które przyjmuje fundusze od klientów prywatnych oraz od firm czy przedsiębiorstw w celu udzielenia kredytów i pomocy w innych operacjach finansowych. Źródłem zysku jest ...
8. bank państwa  (bank centralny)
  realizuje politykę gosp. państwa. Jego celem jest zapewnienie stabilności i zgodności emisji pieniądza z rozwojem gosp. kraju. B.p. ma cztery główne funkcje: emisję pieniądza gotówkowego, ...
9. bank państwowy 
  należy do państwa, spełnia te same funkcje, co bank komercyjny.
10. banknot  (niem. Banknotte)
  papierowy bilet bankowy, który jest pomocą w wymianie towarów. B. opatrzony jest odpowiednimi oznaczeniami: nominałem - wartość, jaką reprezentuje, datą i numerem emisji oraz podpisem władzy ...
Słownik: edukacja obywatelska
A  [B]  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7
  POWIADOM O SERWISIE
 aborcja
 abdykacja
 abolicja
 absolutyzm
 adaptacja
 agent
 Adler Alfred
 administracja publiczna
 afera finansowa
 Agenda 2000
 agenda
 agencje informacyjne
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 agencja
 abdykacja
 abolicja
 abolicjonizm
 aborcja
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...