INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: edukacja obywatelska
[A]  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. abdykacja  (łac. abdicatio - zrzeczenie się)
  zrzeczenie się tronu i przysługujących z tego tytułu praw przez panującego monarchę, może być przymusowa albo wywołana sytuacją kraju, która uniemożliwia dalsze sprawowanie władzy
(np. a. ...
2. abolicja  (łac. abolitio - zniesienie, umorzenie)
  w prawie zakaz wszczynania lub nakaz umorzenia postępowania karnego za określone przestępstwa, kary grożącej za ich popełnienie lub dotyczący pewnej kategorii przestępców; darowanie i puszczenie w ...
3. abolicjonizm  (łac. abolitio - zniesienie, umorzenie)
  ruch społ. domagający się zniesienia jakiegoś prawa np. kary śmierci. Historycznie - ruch społ. zapoczątkowany w Stanach Zjedn. na przełomie XVIII i XIX w., którego celem było zniesienie ...
4. aborcja 
  przerwanie ciąży przez zabieg chirurgiczny, polegający na opróżnieniu jamy macicy z rozwijającego się tam jaja płodowego. W Polsce a. reguluje Ustawa z 1993 o planowaniu rodziny, ochronie ...
5. absolutorium  (łac. absolutorium - zwolnienie)
  1. decyzja uprawnionego organu kolegialnego (np. parlamentu, wal-nego zgromadzenia) wyrażająca pozytywną ocenę działalności finansowej w określonym okresie (na ogół roku) organu wykonawczego ...
6. absolutyzm  (łac. absolutus - najwyższy, zupełny, bezwzględny)
  całkowite skoncentrowanie władzy w rękach jednostki lub innego organu, który ma wyłączność na tworzenie prawa i kierowanie sprawami państwa, a także forma rządów monarchicznych, pojawiających ...
7. acquis communautaire  (franc. dorobek prawny)
  dorobek prawny Wspólnot Europejskich, na który składają się m.in. traktaty założycielskie Wspólnot, Jednolity Akt Europejski, Traktat z Maastricht
i Amsterdamu, ustawodawstwo wykonawcze ...
8. adaptacja  (łac. adaptatio - dostosowanie) w
  socjologii: procesy przystosowania się jednostki lub grupy do wzorów zachowania i postępowania innych osób, np. uczeń musi zaakceptować obyczaje życia szkolnego. Wyróżnia się kilka etapów a.: ...
9. adaptacja społeczna 
  proces przystosowania się jednostki (grupy) do określonych warunków społ.; rezultat przystosowania społ. jednostki (grupy) i uzyskiwania równowagi między potrzebami indywidualnymi a warunkami ...
10. Adenauer Konrad  (1876-1967)
  wybitny polityk niem., nadburmistrz Kolonii (1917-33) i przewodniczący Prus-
kiej Rady Państwa (1920-32) - pozbawiony tych funkcji przez nazistów. Jeden z współzałożycieli Unii ...
Słownik: edukacja obywatelska
[A]  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  POWIADOM O SERWISIE
 aborcja
 abdykacja
 abolicja
 absolutyzm
 adaptacja
 agent
 Adler Alfred
 administracja publiczna
 afera finansowa
 Agenda 2000
 agenda
 agencje informacyjne
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 agencja
 abdykacja
 abolicja
 abolicjonizm
 aborcja
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...