INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Literatura polska

Literatura polska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: literatura polska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
71. Baranowicz Jan  (1906-83)
  poeta, prozaik, tłumacz, rzeźbiarz. W czasie II wojny światowej żołnierz Batalionów Chłopskich. Aresztowany przez gestapo w Tarnowie. Po wojnie zamieszkał w Katowicach, twórczość związał ze Śląskiem. ...
72. Barańczak Stanisław  (ur. 1946)
  poeta, tłumacz, krytyk lit., teoretyk lit. Najwybitniejszy przedstawiciel pokolenia ® Nowej Fali (pokolenia 68). Studiował polonistykę, a następnie pracował naukowo na Uniw. im. A. Mickiewicza w ...
73. Bardijewski Henryk  (ur. 1932)
  prozaik, dramaturg. Ukończył filologię pol. na UW. W l. 1957-85 współpracował z Polskim Radiem. W swoich satyr.-obycz. utworach chętnie posługuje się ironią i groteską. Sceptyczny obraz ...
74. barok 
  epoka w dziejach kultury europ. obejmująca swym zasięgiem zjawiska od schyłku XVI aż do pocz. XVIII w. Nazwa zapożyczona z historii sztuki, do lit. wprowadził ją E. Porębowicz w 1893 r., pierwotne ...
75. Bartelski Lesław Maria  (ur. 1920)
  poeta, prozaik, publicysta, członek grupy lit. Sztuka i Naród. Twórczość rozpoczyna poematem Przeciw zagładzie (1948), następnie wydaje zbiór liryków Patrol między murami (1949) i ...
76. Baryka Cezary 
  bohater powieści S. Żeromskiego ® Przedwiośnie, syn Seweryna Baryki, zamożnego urzędnika carskiego w Baku. Wychowywany w dostatku, uwielbiany przez zbyt tolerancyjną matkę, coraz bardziej ...
77. Bądkowski Lech  (1920-84)
  prozaik i publicysta, żołnierz kampanii wrześniowej i walk na Zachodzie, zrzucony do kraju jako cichociemny; aktywny uczestnik strajków robotniczych w Gdańsku (1980); zdeklarowany regionalista. ...
78. Bełza Władysław, pseud. Piast, W. Ostrowski, Nie wiem kto  (1847-1913)
  poeta, dramaturg, pisarz dla dzieci. Studiował lit. w Szkole Głównej. W 1869 r. zamieszkał w Poznaniu, gdzie był współred. pisma dla dzieci "Promyk" i współzałoż. teatru poznańskiego. Wydalony z ...
79. Bema pamięci żałobny rapsod 
  C. Norwida - napisany w 1851 r. w rocznicę śmierci gen. J. Bema. Niewydany za życia Norwida, ogłoszony drukiem w "Literaturze i Sztuce" w 1910 r. jest hołdem złożonym pamięci bohatera. Tej intencji ...
80. Beniowski 
  nigdy nie ukończony poemat dygresyjny ® J. Słowackiego, złożony z 10 pieśni i licznych luźnych fragmentów, z których 5 ukazało się w 1841 r., dalsze powstawały do 1846, całość wyd. w ...
Słownik: literatura polska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 A B C
 A jak królem, a jak katem będziesz
 A jak poszedł król na wojnę
 Abramow-Newerly Jarosław
 absurd
 Akademia Zamojska
 Alarm
 Albertus
 almanach
 Antymonachomachia
 Antek
 Anka
 Anioł ognisty
 Anielka
 A B C
 Abramow-Newerly Jarosław
 absurd
 "Ach gdyby, gdyby nawet piec zabrali …" moja niewyczerpana oda do radości
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...