INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Literatura polska

Literatura polska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: literatura polska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
31. archetyp  (gr. archétypon = pierwowzór)
  pojęcie psychol. wprowadzone przez C. G. Junga; element tzw. nieświadomości zbiorowej; pradawny, niezmienny wzorzec wyobrażeń, postaw, reakcji wspólny wszystkim ludziom, dziedziczny. Utrwalony ...
32. Arct Bohdan  (1914-73)
  syn ® M. Buy­no-Arctowej, prozaik, pilot, grafik. Uczestnik kampanii wrześniowej, dowodził słynnymi dywizjonami na Zachodzie (1940-44), trafił do oflagu, po wojnie wrócił do kraju. Pierwsze ...
33. Arctowie 
  rodzina księgarzy i wydawców. W 1836 r. Stanisław (1818-1900) założył księgarnię w Lublinie, w 1855 wydawnictwo. A. specjalizowali się w publikacjach dla dzieci i młodzieży, w lit. pedag. i ...
34. arianie 
  wyznawcy kierunku w teologii chrześc., zapoczątkowanego przez aleksandryjskiego kapłana Ariusza (ok. 256-336), zwanego arianizmem. Nazwa przyjęta dla pol. odłamu reformacji, tj. braci polskich, ...
35. ariostyzm  (od nazwiska wł. poety L. Ariosta)
  tendencja w epice poet., wyrażająca się w stosowaniu ironii, groteski, konstruowaniu urozmaiconych fabuł z elementami fantastyki. W lit. pol. ujawnił się m. in. w ® Monachomachii I. ...
36. Arkadii topos 
  wiąże się z gr. mitem złotego wieku. Sielankowy obraz A. wykreowała IV ekloga Wergiliusza. W lit. nowożytnej jest manifestacją tęsknoty za krajem ładu i harmonii, ucieczką od cywilizacji. W ...
37. ars moriendi  (łac. = sztuka umierania)
  1. Zbiór rozważań, napomnień, praktycznych wskazówek przygotowujących człowieka na przyjęcie śmierci. 2. Gat. lit. rozpowszechniony w późnym średniowieczu, obejmujący utwory, ...
38. Ars poetica 
  wiersz ® L. Staffa, będący skrótem poet. programu autora, zamieszczony w tomie Barwa miodu (1936), w którym określona została rola poety i zadania poezji. Autor kontynuuje pewne myśli ...
39. Ars poetica? 
  wiersz ® Cz. Miłosza z t. Miasto bez imienia (1969). Pierwsza 4-zwrotkowa część utworu to rodzaj programu poet. Prezentuje autorskie myślenie o utworze ("forma pojemna", która "zanadto ...
40. ars poetica  (łac. = sztuka poetycka)
  rozprawa lub poemat podejmujące rozważania nad istotą poezji, określające normy, jakie powinna spełniać, zawierające praktyczne wskazówki dla pisarzy. A. p. jest wyrazem przekonania, że tworzenie to ...
Słownik: literatura polska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 A B C
 A jak królem, a jak katem będziesz
 A jak poszedł król na wojnę
 Abramow-Newerly Jarosław
 absurd
 Akademia Zamojska
 Alarm
 Albertus
 almanach
 Antymonachomachia
 Antek
 Anka
 Anioł ognisty
 Anielka
 A B C
 Abramow-Newerly Jarosław
 absurd
 "Ach gdyby, gdyby nawet piec zabrali …" moja niewyczerpana oda do radości
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...