INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Literatura polska

Literatura polska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: literatura polska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20]  »»
191. Czapski Józef  (1896-1993)
  prozaik, malarz, krytyk sztuki. Był uczniem J. Pankiewicza w krakowskiej ASP. Brał udział w wojnie pol.-ros. w 1920 r. W l. 1924-32 współtworzył grupę kapistów (Komitet Polski) w Paryżu i był jej ...
192. Czarne kwiaty 
  cykl eseistycznej prozy ® C. Norwida, jakby fragm. dziennika. Wspomnienie ostatnich spotkań z wybitnymi osobowościami, m.in. S. Witwickim, F. Chopinem, ® A. Mickiewiczem, ® J. Słowackim. ...
193. Czarne skrzydła  (1928-29)
  dylogia powieściowa (cz. I Lenora, cz. II Tadeusz) ® J. Kadena-Bandrowskiego, oparta na autentycznych wydarzeniach z 1921 r., katastrofie w kopalni "Reden" w Dąbrowie ...
194. Czarny potok  (1946, wyd. 1954)
  powieść ® L. Buczkowskiego ukazująca eksterminację Żydów w czasie II wojny światowej. Małe miasteczko Szabasowa w ziemi podolsko-wołyńskiej tworzy modelową przestrzeń (ograniczoną, miejsce ...
195. Czartak 
  nazwa grupy lit. i tytułu wydawanego przez nią pisma, przejęta od siedziby zboru ariańskiego w Mucharzu, założona w Wadowicach (1922) przez ® E. Zegadłowicza, należeli do niej m.in. Z. ...
196. Czartoryska Izabela  (Elżbieta) z Flemingów (1746-1835)
  żona Adama Kazimierza, matka ® Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej i Adama Jerzego. Inspirowana przez franc. rokoko, założyła w Powązkach park z pałacykiem - tę rezydencję opiewali ® S. ...
197. "Czas"  (1848-1934)
  dziennik wyd. w Krakowie, pismo środowiska konserwatywnego. Ideologię powstania uważało za zgubną dla narodu (P. Popiel, List do ks. Jerzego Lubomirskiego, 1865), głosiło konieczność ...
198. Czechowicz Józef, pseud. Henryk Zasławski, Józef Surmacz, Zygmunt Klimuntowicz  (1903-39)
  poeta ® drugiej awangardy związany z ośrodkiem lubelskim. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego w Lublinie oraz Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie pracował od 1926 r. jako ...
199. Czego chcesz od nas, Panie…  (Pieśń XXV z ks. II)
  jeden z najwcześniejszych, ale i najdojrzalszych utworów ® J. Kochanowskiego. Drukiem ukazał się na pocz. l. 60. XVI w., dołączony do poematu Zuzanna. Dziękczynna modlitwa. Ze względu na ...
200. Czerniawski Adam  (ur. 1934)
  poeta, prozaik, krytyk lit, tłumacz, od 1947 zam. w Anglii, współprac. z emigracyjną grupą poet. Kontynenty, w l. 1957-58 współred. pisma "Merkuriusz Polski", 1959-62 "Kontynenty - Nowy Merkuriusz". ...
Słownik: literatura polska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20]  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 A B C
 A jak królem, a jak katem będziesz
 A jak poszedł król na wojnę
 Abramow-Newerly Jarosław
 absurd
 Akademia Zamojska
 Alarm
 Albertus
 almanach
 Antymonachomachia
 Antek
 Anka
 Anioł ognisty
 Anielka
 A B C
 Abramow-Newerly Jarosław
 absurd
 "Ach gdyby, gdyby nawet piec zabrali …" moja niewyczerpana oda do radości
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...