INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Literatura polska

Literatura polska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: literatura polska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20  »»
181. Contra spem spero  (1884)
  wiersz ® M. Konopnickiej będący jej wyznaniem wiary w przyszłą niepodległość Polski, podkreślający to przekonanie tytuł można tłumaczyć: "wierzę wbrew nadziei". Poetka ma świadomość, że minęły ...
182. Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie  (I 1856)
  wiersz ® C. Norwida. Powstał po przewiezieniu do Paryża ciała ® Mickiewicza, po którego śmierci rozgorzały wśród emigrantów spory dotyczące roli, jaką odegrał poeta. Kompozycja utworu została ...
183. Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale  (1793/94)
  opera komiczna ® W. Bogusławskiego z muzyką J. Stefaniego, w której po raz pierwszy bohaterem sztuki są chłopi z podkrakowskiej wsi Mogiła i napadający na nich górale. Autor zerwał z obowiązującą ...
184. Cuda miłości 
  sonet ® J. A. Morsztyna pochodzący ze zbioru Lutnia (1661), w którym poeta opisuje niepokój, a nawet cierpienie będące skutkiem miłości. Zgodnie z zasadami ® marinizmu autor ...
185. Cudzoziemka  (1936)
  powieść ® M. Kuncewiczowej, studium psychol., zawierające elementy przetworzonej lit. biografii matki autorki. Cały utwór dotyczy jednego dnia, gdy do domu córki Marty przychodzi główna bohaterka ...
186. Cyberiada  (1965)
  baśń ® S. Lema, przedstawiająca cykl wypraw fantastycznych konstruktorów Trurla i Klapaucjusza, w których antropomorfizowane roboty, żyjące w świecie podobnym do realnego średniowiecza, ...
187. cyganeria krakowska 
  uformowana po przyjeździe z Niemiec przez ® S. Przybyszewskiego, który na galicyjski grunt przeniósł obyczaje berlińskiej bohemy. Grupa artystów i różnego rodzaju kontestatorów, skupiona ...
188. Cyganeria warszawska  (1840-43, wg ® J. W. Gomulickiego 1838-43)
  grupa młodych pisarzy i malarzy warszaw­skich (S. Filleborn, S. Z. Sierpiński, J. B. Dziekański, R. Zmorski, A. Niewiarowski, W. Wolski). Nazywali siebie "młodymi" lub "zapaleńcami". Nazwy ...
189. "Cyrulik Warszawski"  (1926-34)
  tygodnik satyr. wyd. w Warszawie, wzorowany na ros. "Satiriconie", utworzony przez poetów ® Skamandra. Pismo obozu sanacji, głoszące kult J. Piłsudskiego i atakujące jego przeciwników; adresowane ...
190. Czajkowski Michał zw. Sadyk Pasza  (1804-86)
  powieściopisarz i działacz polit., uczestnik powstania listopadowego, później emigracyjnych organizacji, jedną z nich reprezentował w Turcji. Na emigracji (1832-72), od 1841 r. w Turcji początkowo ...
Słownik: literatura polska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 A B C
 A jak królem, a jak katem będziesz
 A jak poszedł król na wojnę
 Abramow-Newerly Jarosław
 absurd
 Akademia Zamojska
 Alarm
 Albertus
 almanach
 Antymonachomachia
 Antek
 Anka
 Anioł ognisty
 Anielka
 A B C
 Abramow-Newerly Jarosław
 absurd
 "Ach gdyby, gdyby nawet piec zabrali …" moja niewyczerpana oda do radości
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...