INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Literatura polska

Literatura polska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: literatura polska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20  »»
131. Braun Kazimierz  (ur. 1936)
  reżyser (teatry w Gdańsku, Warszawie, Toruniu, Lublinie, Wrocławiu), zainteresowany gł. dramaturgią współcz. (inscenizacje ® S. I. Witkiewicza i ® T. Różewicza) oraz romant. (inscenizacje ...
132. Brązownicy  (1929)
  zbiór szkiców ® T. Żeleńskiego (Boya) będący kontynuacją sporu o prawo do rzetelnej informacji o życiu i osobowości wielkich pisarzy. Boy polemizuje z synem A. Mickiewicza Władysławem ...
133. Breza Tadeusz  (1905-70)
  powieściopisarz i eseista. W 1926 r. wstąpił do zakonu benedyktynów, wydalony po półtorarocznym nowicjacie. Studiował prawo w Poznaniu oraz filozofię na UW i w Londynie, gdzie przebywał jako ...
134. Brodziński Kazimierz  (1791-1835)
  krytyk lit., historyk i teoretyk lit., poeta, tłumacz. W l. 1809-13 służył w armii Księstwa Warszawskiego. Po klęsce pod Lipskiem dostał się do niewoli. W 1814 r. osiadł w Warszawie. Od 1818 r. ...
135. Broniewski Władysław  (1897-1962)
  poeta i tłumacz. Postać b. skomplikowana, o bogatym i niełatwym życiorysie. W PRL zdefiniowany jako czołowy poeta proletariatu, m.in. autor Słowa o Stalinie, nagradzany, ale i cenzurowany. Z ...
136. Broszkiewicz Jerzy  (1922-93)
  prozaik, dramatopisarz, publicysta. Studiował w Akademii Muzycznej, red. "Muzyki", współprac. wielu czasopism, współred. "Przeglądu Kulturalnego" (1953-63), autor stałych felietonów w warszawskim ...
137. "bruLion" 
  kwartalnik lit. wychodzący w Krakowie od 1986 r. poza cenzurą, od 1990 r. oficjalnie. Red. naczelny: R. Tekieli. Wokół pisma skupiła się grupa poetów zwanych pokoleniem "b". (m.in. M. Świetlicki, J. ...
138. Brückner Aleksander  (1856-1939)
  historyk lit. i kultury, językoznawca, jeden z najwybitniejszych uczonych pol. Erudyta imponujący wiedzą z zakresu lit., folkloru, etnologii, historii kultury, językoznawstwa. Studiował slawistykę we ...
139. Brycht Andrzej  (1933-1998)
  prozaik. Przedstawiciel ® pokolenia 56. Członek redakcji ® "Współczesności". Współpracował z ®"Kulturą" i ® "Twórczością". W l. 1971-87 przebywał na emigracji. Jeden z twórców tzw. ...
140. Bryll Ernest  (ur. 1935)
  poeta, prozaik, dramatopisarz, krytyk, publicysta; kierownik lit. zespołów filmowych oraz Teatru Polskiego w Warszawie, dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Londynie, ambasador RP w Irlandii. ...
Słownik: literatura polska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 A B C
 A jak królem, a jak katem będziesz
 A jak poszedł król na wojnę
 Abramow-Newerly Jarosław
 absurd
 Akademia Zamojska
 Alarm
 Albertus
 almanach
 Antymonachomachia
 Antek
 Anka
 Anioł ognisty
 Anielka
 A B C
 Abramow-Newerly Jarosław
 absurd
 "Ach gdyby, gdyby nawet piec zabrali …" moja niewyczerpana oda do radości
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...