INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Literatura polska

Literatura polska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: literatura polska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  [U]  W  X  Y  Z  
1. Uciekła mi przepióreczka  (1924)
  komedia ® S. Żeromskiego, w której autor powraca do znanego w swej twórczości motywu - stanu wewn. rozdarcia bohatera wynikającego z potrzeby wyboru między pokusą szczęścia a powinnością ...
2. Ujejski Kornel  (1823-97)
  wybitny poeta krajowy, publicysta o wyraźnym talencie polemicznym. Związany z lwowskim środowiskiem lit., skupionym wokół ® Zakładu Narod. im. Ossolińskich. Uczestniczył w konspiracji ...
3. ukrzyżowanie 
  jeden z toposów najczęściej wykorzystywanych w lit. Źródło: NT (Ewangelia św. Marka). W wielu tekstach (od średniowiecza po współczesność) funkcjonuje jako symbol ofiary - znaku miłości ...
4. Ulana. Powieść poleska  (1843)
  powieść ludowa ® J. I. Kraszewskiego, pierwotny tytuł Poleszanka. Jej treścią jest historia tragicznej miłości pięknej chłopki uwiedzionej przez panicza. Wydarzenia ...
5. Umiński Władysław  (1865-1954)
  powieściopisarz, współpracownik i red. wielu pism, autor fantastycznonaukowych i przygodowo-podróżniczych powieści dla młodzieży zwany pol. Juliuszem Verne. Debiutował powieścią Zwycięzcy oceanu ...
6. Uniłowski Zbigniew  (1909-37)
  powieściopisarz, nowelista, członek grupy lit. ® Kwadryga. Wczesne opowiadania publikowane w prasie warszawskiej ukazały się w tomie Człowiek w oknie (1933). W twórczości U. tego ...
7. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
  Alma Mater; najstarsza pol. uczelnia zał. jako Akademia Krakowska przez króla Kazimierza Wielkiego w 1364 r. Właściwą działalność UJ rozpoczął po modernizacji i reorganizacji w 1400; jego ...
8. Uroda życia  (1912)
  powieść ® S. Żeromskiego zawierająca historię odradzania się świadomości narod. w człowieku, który tragicznym splotem wydarzeń skazany został na wynarodowienie. Bohaterem utworu jest ...
9. Urszula Kochanowska 
  ballada filoz. ® B. Leśmiana z t. Napój cienisty (1936). Tworząc pozornie prostą opowieść o przybyciu Urszuli do nieba, poeta łamie powszechne wyobrażenia: w pustym niebie płynie czas ...
10. utylitaryzm  (łac. utilitas = użyteczność)
  1. Teoria etyczna z XIX w., uznająca za najwyższą wartość użyteczność osobistą i społ. oraz że dobre jest to, co użyteczne, co przyczynia się do ogólnego szczęścia. Przedstawiciele: filozof J. ...
Słownik: literatura polska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  [U]  W  X  Y  Z  
  POWIADOM O SERWISIE
 A B C
 A jak królem, a jak katem będziesz
 A jak poszedł król na wojnę
 Abramow-Newerly Jarosław
 absurd
 Akademia Zamojska
 Alarm
 Albertus
 almanach
 Antymonachomachia
 Antek
 Anka
 Anioł ognisty
 Anielka
 A B C
 Abramow-Newerly Jarosław
 absurd
 "Ach gdyby, gdyby nawet piec zabrali …" moja niewyczerpana oda do radości
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...