INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Literatura polska

Literatura polska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: literatura polska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  [P]  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. -modernistyczne eseje Z psychologii jednostki twórczej  (1892) przyniosły mu rozgłos i kontakty w środowisku skandalizującej cyganerii Berlina, dla której zostawił redakcję "Gazety Robotniczej". Od 1898 r. w Krakowie, redaktor
  "Życia" (do upadku pisma w 1900), wraz z bohemą krakowską epatował skandalizującym trybem życia i twórczością o tematyce erotycznej. Wyznawca i propagator ® ekspresjonizmu oraz hasła ® ...
2. Palę Paryż  (1928)
  powieść ® B. Jasieńskiego napisana w Paryżu. Stała się jednym z powodów wydalenia pisarza z Francji. Jest alegorią. Przedstawia apokaliptyczny obraz miasta (symbolu Europy) niszczonego przez ...
3. Pałuba  (Studium biograficzne) (1903)
  powieść ® K. Irzykowskiego, określona przez autora jako analityczna, wyprzedzająca o wiele lat teorię psychoanalizy Freuda. Zastosowana w utworze metoda polega na ciągłym przetwarzaniu w psychice ...
4. Pamiątki Soplicy, właśc. Pamiątki J. Pana Seweryna Soplicy, cześnika parnawskiego  (1830-32, uzup. do 44 r.; wyd. 1839-41)
  najwybitniejszy romant. cykl 25 gawęd autorstwa ® H. Rzewuskiego. Łączy je osoba narratora oraz wyeksponowanie 1 bohatera, ks. K. Radziwiłła Panie Kochanku, i 1 wydarzenia: konfederacji barskiej. ...
5. "Pamiętnik Literacki" 
  kwartalnik poświęcony historii i teorii lit., wychodzący we Lwowie (1902-1939), Warszawie (1946-50) i Wrocławiu (od 1950 do dziś). Początkowo organ Tow. Literackiego im. A. Mickiewicza (kontynuacja ...
6. Pamiętnik z powstania warszawskiego  (1970)
  utwór ® M. Białoszewskiego przedstawiający widziane oczyma cywila powstanie od dnia wybuchu do klęski. Obraz szokująco różny od pokazywanych w lit.: niebohaterski, pełen grozy i strachu. ...
7. Pamiętniki 
  ® J. Ch. Paska pisane u schyłku życia w l. 1690-95 (wyd. 1836), dzielą się na wyraźne 2 części: pierwsza obejmuje l. 1656-66 i opis wojennych przygód autora, druga dotyczy l. 1667-88 i ...
8. Pan Balcer w Brazylii  (1910)
  poemat epicki ® M. Konopnickiej, złożony z 6 pieśni pisanych oktawą. Początkowo miał to być realistyczny zapis emigracyjnej tułaczki chłopów poszukujących możliwości zarobku i życia poza ...
9. Pan Błyszczyński 
  poemat ® B. Leśmiana z t. Napój cienisty (1936). Bohater o znaczącym nazwisku kreuje własny świat: mniej uchwytny niż rzeczywisty, ale nie mniej ważny. Ten świat rządzi się własnymi ...
10. Pan Cogito  (1974)
  cykl lir. ® Z. Herberta, który można czytać jako poemat--traktat i jako zbiór pojedynczych wierszy, a tytułowy bohater pojawia się wielokrotnie m.in. w utworach Przesłanie Pana Cogito, ...
Słownik: literatura polska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  [P]  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  POWIADOM O SERWISIE
 A B C
 A jak królem, a jak katem będziesz
 A jak poszedł król na wojnę
 Abramow-Newerly Jarosław
 absurd
 Akademia Zamojska
 Alarm
 Albertus
 almanach
 Antymonachomachia
 Antek
 Anka
 Anioł ognisty
 Anielka
 A B C
 Abramow-Newerly Jarosław
 absurd
 "Ach gdyby, gdyby nawet piec zabrali …" moja niewyczerpana oda do radości
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...