INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Literatura polska

Literatura polska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: literatura polska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  [O]  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5
1. O bohaterskim koniu i walącym się domu  (1906)
  proza poet. ® J. Kasprowicza, obraz kryzysu współcz. kultury i wartości moralno-społ. w ujęciu groteskowo-satyr. Sprawcą zatracenia wszystkiego, co cenne w życiu, okazuje się sam człowiek w ...
2. O klasyczności i romantyczności, tudzież o duchu poezji polskiej  (1818)
  programowa rozprawa ® K. Brodzińskiego, w której scharakteryzował ® klasycyzm i ® romantyzm w kontekście stworzonego przez siebie modelu lit. narod. Uważał, że powinna ona opisywać i ...
3. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego  (Sonet V)
  utwór ® M. Sępa Szarzyńskiego zamieszczony w Rytmach abo wierszach polskich, podejmujący myśl o przemijaniu. Autor w incipicie przywołuje motyw z Anakreonta przetworzony przez ...
4. O pismach klasycznych i romantycznych  (1818)
  rozprawa ® Jana Śniadeckiego wydruk. w "Dzienniku Wileńskim" (1819). Polemika z ® O klasyczności i romantyczności… K. Brodzińskiego m.in. w kwestii czynników pozaracjonalnych i ...
5. O poprawie Rzeczypospolitej  (Commentariorum de Republica emendanda...)
  traktat ® A. Frycza Modrzewskiego napisany po łacinie, wyd. 1551, edycja kompletna w Bazylei (1554), pierwszy pol. przekł. 1577. Jedno z pierwszych dzieł publicyst. w lit. pol. zawiera myśli ...
6. O sobie samym do potomności  (Tristia VII, 1542)
  najważniejszy utwór ® K. Janickiego, łac. elegia, poet. żegnanie się ze światem, pisane w przeczuciu zbliżającej się śmierci. Autor, naśladując Owidiusza (Tristia), nadaje utworowi ...
7. O wojnie naszej, którą wiedziemy z Szatanem, światem i ciałem  (Sonet IV)
  utwór ® M. Sępa Szarzyńskiego zamieszczony w Rytmach abo wierszach polskich, polemizujący z optymistyczną renes. koncepcją życia. Rozpoczyna się sentencją zawierającą ogólnie przyjętą ...
8. O żołnierzu tułaczu  (1898)
  nowela ® S. Żeromskiego, w której tragiczne losy bohatera są przyczynkiem do ukazania problemów narod.-społ. Gł. bohater, pol. chłop pańszczyźniany ze wsi Zimna - Matus Pulut walczy ...
9. Obertyńska Beata, pseud. Marta Rudzka  (1898-1980)
  poetka, powieściopisarka, nowelistka. Córka ® M. Wolskiej. W 1933 r. zdała egzamin aktorski i przez 4 lata występowała w lwowskich teatrach. W 1940 r. aresztowana przez NKWD, przeszła przez ...
10. obiady czwartkowe 
  zebrania lit.-nauk. organizowane od 1771 r. z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na Zamku lub w Łazienkach. Uczestniczyli w nich pisarze, publicyści i działacze polityczni, ...
Słownik: literatura polska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  [O]  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5
  POWIADOM O SERWISIE
 A B C
 A jak królem, a jak katem będziesz
 A jak poszedł król na wojnę
 Abramow-Newerly Jarosław
 absurd
 Akademia Zamojska
 Alarm
 Albertus
 almanach
 Antymonachomachia
 Antek
 Anka
 Anioł ognisty
 Anielka
 A B C
 Abramow-Newerly Jarosław
 absurd
 "Ach gdyby, gdyby nawet piec zabrali …" moja niewyczerpana oda do radości
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...