INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Literatura polska

Literatura polska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: literatura polska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  [N]  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7
1. Na Anioł Pański  (1905)
  wiersz ® K. Przerwy-Tetmajera, w którym opisy przyrody są środkiem pozwalającym wyrazić uczucia i przeżycia człowieka. Symbol. wędrówka "zadumy polnej, osmętnicy" przez pola staje się w końcowej ...
2. Na fujarce 
  cykl liryków ® M. Konopnickiej stylizowanych na piosenki ludowe, wyd. w zbiorze Poezje (1883). Wyrosłe z inspiracji romant. (T. Lenartowicza, W. Syrokomli) utwory są prezentacją ...
3. Na oczy królewny angielskiej  (1619)
  wiersz ® D. Naborowskiego, przykład ® konceptyzmu. Barokowy komplement pod adresem Elżbiety, córki Jakuba I Stuarta - pamiątka podróży poety do Anglii. Piękno oczu królewny ukazane przez ciąg ...
4. Na Skalnym Podhalu  (1903-10)
  opowiadania-gawędy ® K. Przerwy-Tetmajera, których inspiracją były autentyczne historie opowiadane przez górali, w tym słynnego gawędziarza Sabałę. Zauroczenie autora Podhalem znalazło wyraz w ...
5. Na tropach Smętka  (1936)
  reportaż ® M. Wańkowicza z wycieczki po Warmii i Mazurach (ówczesne niem. Prusy Wschodnie), odbytej z córką. Studium procesu germanizacji i prób obrony polskości. Utwór przyjęty z oburzeniem ...
6. Na wsi 
  wiersz ® J. Czechowicza z debiutanckiego tomu Kamień (1927), w którym poeta oddał całe piękno krajobrazu wiejskiego, urok rodzinnej Lubelszczyzny. W sielankowej wizji będącej ...
7. Naborowski Daniel  (1573-1640)
  poeta, tłumacz. Wszechstronnie wykształcony: studiował medycynę w Bazylei, prawo w Orleanie, mechaniki uczył się od Galileusza w Padwie. Uczęszczał też na uniw. w Wittenberdze i Strasburgu. Wyznawca ...
8. Nad głębiami 
  cykl 30 sonetów ® A. Asnyka, wykład systemu filoz., łączącego elementy ® romantyzmu i ® pozytywizmu. Z romantyzmu pochodzi koncepcja świata (nad sferą materii istnieje sfera ducha ...
9. Nad Niemnem  (1888)
  powieść ® E. Orzeszkowej druk. w odcinkach w "Tygodniku Ilustrowanym", ma charakter eposu i zawiera szeroki zakres obserwacji i przemyśleń o nobilitującej wartości pracy. Praca, nauka, ...
10. nadrealizm  (surrealizm)
  kierunek w lit., plastyce, teatrze i filmie, ukształtowany we Francji (twórca: A. Breton) w l. 20-30. XX w. (I manifest 1924). U jego podstaw tkwił bunt przeciw współcz. cywilizacji, która oderwała ...
Słownik: literatura polska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  [N]  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7
  POWIADOM O SERWISIE
 A B C
 A jak królem, a jak katem będziesz
 A jak poszedł król na wojnę
 Abramow-Newerly Jarosław
 absurd
 Akademia Zamojska
 Alarm
 Albertus
 almanach
 Antymonachomachia
 Antek
 Anka
 Anioł ognisty
 Anielka
 A B C
 Abramow-Newerly Jarosław
 absurd
 "Ach gdyby, gdyby nawet piec zabrali …" moja niewyczerpana oda do radości
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...