INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Literatura polska

Literatura polska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: literatura polska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  [J]  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4
1. jakobini polscy 
  nazwa nadana przez przeciwników polit. grupie radykalnych działaczy oświec. z kręgu Kuźnicy Kołłątajowskiej (m.in. ® J. Jasińskiemu, K. Konopce, J. Dembowskiemu, T. Maruszewskiemu, F. Mejerowi, ...
2. Jakubowski Jan Zygmunt  (1905-75)
  historyk lit. pol., krytyk lit., publicysta. Studiował polonistykę na UW (1928-34). Do 1939 r. pracował jako nauczyciel gimnazjalny, a w czasie okupacji w tajnym nauczaniu. W l. 1942-45 więzień ...
3. Jama Michalikowa 
  "Cukiernia Lwowska" J. Michalika przy ul. Floriańskiej 45 w Krakowie, miejsce spotkań artystów młodopolskich, którzy spędzali w niej całe dnie, dyskutowali i tworzyli (często płacili rysunkami i ...
4. Jan Bielecki. Powieść narodowa polska oparta na podaniu historycznym 
  powieść poet. ® J. Słowackiego opubl. w t. 1 Poezji (1832), łączy elementy scottowskiego historyzmu (sposób odmalowania czasów Stefana Batorego) ze współcześnie rozumianym ...
5. Jan z Kijan  (XVI/XVII w.)
  pseud., nazwisko nieznane. Jeden z najwybitniejszych twórców lit. ® sowizdrzalskiej. Chętnie posługiwał się żartem i parodią, kryjąc za nimi krytykę świata feudalnego. Kpił z autorytetów i ...
6. Jan z Koszyczek  (XV/XVI w.)
  bakałarz Akademii Krakowskiej. Pierwszy tłumacz prozy narracyjnej, piszący wzorową polszczyzną. Przekłady z łac.: Żywot św. Anny, naczystszej panny Maryjej Matki Bożej i Pana Jezu Krysta, starej ...
7. Jan z Szamotuł zw. Paterkiem  (ok. 1480-1519). Mieszczanin z Wielkopolski. Bernardyn. Studiował w Akademii Krakowskiej
  w 1504 r. uzyskał tytuł magistra artium. Od 1506 r. profesor tej uczelni. Doktor prawa kanonicznego (1513). Kaznodzieja w kościele Św. Anny w Krakowie, potem proboszcz w Pobiedrzu - w wyniku sporu o ...
8. Janicki Jerzy  (ur. 1928)
  prozaik, dramaturg, dziennikarz. Działacz Tow. Miłośników Lwowa (od 1988). Autor reportaży, opowiadań, a zwł. dramatów radiowych oraz scenariuszy filmowych i telewizyjnych, m.in. seriali Polskie ...
9. Janicki Klemens, Ianicius, Janicjusz, Januszkowski  (1516-43)
  najwybitniejszy poeta humanista przed ® J. Kochanowskim. Pisał po łac. Pochodził z rodziny chłopskiej (ur. w Januszkowie k. Żnina). Wiele zawdzięczał swoim mecenasom: ® A. Krzyckiemu ...
10. Janion Maria  (ur. 1926)
  historyk lit. pol. Studiowała polonistykę na Uniw. Łódzkim i UW. Prof. ® Instytutu Badań Literackich PAN (1963-70), Uniw. Gdańskiego (1970-82, 84-89) i UW (od 1987). Członek PAU (od 1990), PAN ...
Słownik: literatura polska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  [J]  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4
  POWIADOM O SERWISIE
 A B C
 A jak królem, a jak katem będziesz
 A jak poszedł król na wojnę
 Abramow-Newerly Jarosław
 absurd
 Akademia Zamojska
 Alarm
 Albertus
 almanach
 Antymonachomachia
 Antek
 Anka
 Anioł ognisty
 Anielka
 A B C
 Abramow-Newerly Jarosław
 absurd
 "Ach gdyby, gdyby nawet piec zabrali …" moja niewyczerpana oda do radości
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...