INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Literatura polska

Literatura polska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: literatura polska
A  B  C  D  E  F  G  H  [I]  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2
1. Iłłakowiczówna Kazimiera  (1892- 1983)
  poetka, tłumaczka. Studiowała polonistykę i anglistykę na UJ. W czasie I wojny światowej była sanitariuszką na froncie. W l. 1917-18 pracowała jako korektorka drukarni w Petersburgu. W 1918 ...
2. Imperium  (1993)
  zbiór reportaży ® R. Kapuścińskiego przedstawiający podróże autora i obraz rzeczywistości sowieckiej, cz. I w czasie potęgi imperium, cz. II w czasie jego upadku (1989-91). Oglądowi poddana jest ...
3. impresjonizm w literaturze 
  przejęty przez lit. kierunek w malarstwie, zainicjowany we Francji końca XIX w. Objawiał się nastrojowością i emocjonalnością dzieła, zapisywaniem ulotnych, subiektywnych nastrojów i wrażeń, ...
4. Ingarden Roman  (1893-1970)
  filozof i estetyk, zajmował się ontologią, zwłaszcza dzieł sztuki jako tworów świadomości ludzkiej, estetyką, teorią poznania i etyką. Dzieło zdaniem I. ma intencjonalny sposób istnienia, oznacza to, ...
5. Inny świat. Zapiski sowieckie  (1949- 51)
  książka ® G. Herlinga-Grudzińskiego o ros. łagrach, jedna z pierwszych na ten temat, wydanych na Zachodzie. Od 1949 r. druk. w odcinkach w londyńskich "Wiadomościach" pt. Martwi za życia. ...
6. instytucje literackie 
  organizacje kulturalne, zrzeszenia zawodowe literatów, instytuty naukowe, wydawnictwa, m.in. takie jak: Instytut Badań Literackich, PEN Club, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Instytut Literacki, ...
7. Instytut Badań Literackich  (IBL)
  instytucja nauk. utworzona w 1948 r. w Warszawie. Do jej zadań należą badania z zakresu historii i teorii literatury pol., prowadzenie i wydawanie bibliografii. W kręgu zainteresowań IBL znalazły się ...
8. Instytut Literacki 
  wydawnictwo założone w Rzymie w 1946 r., a od następnego roku funkcjonujące w Maisons-Laffitte pod Paryżem, którego twórcą i dyrektorem jest ® J. Giedroyc, stali współpracownicy m.in. J. i M. ...
9. Iredyński Ireneusz  (1939-85)
  prozaik, poeta, dramaturg. Debiutował tomikiem kontestacyjno-prowokacyjnej poezji Wszystko jest obok (1959), kolejne zbiory to Moment bitwy (1961), Muzyka konkretna (1971). W ...
10. irenizm 
  kierunek w teologii chrześc. dążący do zgody między wyznaniami za cenę wzajemnych ustępstw. Szukaniem porozumienia w duchu i. nacechowane były postawy humanistów, m.in. w Polsce ® K. ...
Słownik: literatura polska
A  B  C  D  E  F  G  H  [I]  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2
  POWIADOM O SERWISIE
 A B C
 A jak królem, a jak katem będziesz
 A jak poszedł król na wojnę
 Abramow-Newerly Jarosław
 absurd
 Akademia Zamojska
 Alarm
 Albertus
 almanach
 Antymonachomachia
 Antek
 Anka
 Anioł ognisty
 Anielka
 A B C
 Abramow-Newerly Jarosław
 absurd
 "Ach gdyby, gdyby nawet piec zabrali …" moja niewyczerpana oda do radości
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...