INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Literatura polska

Literatura polska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: literatura polska
A  B  C  D  E  F  G  [H]  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3
1. hamletyzm 
  postawa wyrażająca stan psychiki jednostki nadwrażliwej, rozdartej wewn. rozterkami, zwątpieniami, poszukującej tożsamości; postawa bliska filozofii romant., wpłynęła wyraziście na kształt ...
2. Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami 
  zapis rozmów przeprowadzonych w l. 1981-85 przez ® J. Trznadla, wyd. 1986 (Paryż) i 1990 (Warszawa), którego treścią są mechanizmy zniewolenia w latach stalinowskich. Publicysta wyjaśnia krótko: ...
3. Harasymowicz Jerzy, J. H.-Broniuszyc  (1933-99)
  poeta, przedstawiciel ® pokolenia 56. Przez dłuższy czas mieszkał na Sądecczyźnie - temu terenowi (zwł. Muszynie) pozostał wierny w twórczości. Założył grupę lit. Muszyna (1957-63). Debiutancki ...
4. Hartwig Julia  (ur. 1921)
  poetka, eseistka, tłumaczka. W czasie wojny łączniczka AK. Po wojnie współpracowała z licznymi czasopismami, m.in. z "Tygodnikiem Powszechnym" i "Odrą", w której m.in. komentowała swoje utwory w ...
5. Heban  (1998)
  tom reportaży ® R. Kapuścińskiego, które sam nazwał książką o ludziach Afryki, spotkaniach i rozmowach z nimi. Zawiera zapisy wydarzeń widzianych i przeżytych przez autora w czasie ...
6. Hemar Marian, właśc. M. Hescheles  (1901-72)
  poeta, komediopisarz, satyryk, autor popularnych tekstów estradowych i piosenek. Przed wojną współpracował z kabaretami lwowskimi (od 1920), był kierownikiem lit. ® "Qui pro Quo" (1925-31) i ...
7. Hen Józef  (ur. 1923)
  prozaik. W czasie II wojny światowej przebywał w ZSRR. Ukończył szkołę pedag., wstąpił do Armii Czerwonej, potem I Dywizji im. T. Kościuszki. W 1945 r. ukończył szkołę oficerską w Lublinie. W czynnej ...
8. Herbert Zbigniew  (1924-98)
  poeta, dramatopisarz, eseista, laureat wielu nagród krajowych i zagranicznych, wykładowca m.in. uniw. w Los Angeles. Poetę interesuje problematyka moralno-filoz., istotne miejsce zajmuje w jego ...
9. Herling-Grudziński Gustaw  (1919- 2000)
  prozaik, eseista. Studiował polonistykę na UW, już wtedy zajmując się krytyką lit. - w czasopismach (m.in. w "Ateneum") publikował szkice o pisarzach. Po IX 1939 r. współtwórca Polskiej Ludowej Akcji ...
10. Hernas Czesław  (ur. 1928)
  historyk lit., folklorysta, red. wielu wydawnictw nauk. i pism lit., prof. Uniw. Wrocławskiego, red. serii Studia Staropolskie, "Literatury Ludowej", "Tekstów". Jego zainteresowania badawcze dotyczą ...
Słownik: literatura polska
A  B  C  D  E  F  G  [H]  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3
  POWIADOM O SERWISIE
 A B C
 A jak królem, a jak katem będziesz
 A jak poszedł król na wojnę
 Abramow-Newerly Jarosław
 absurd
 Akademia Zamojska
 Alarm
 Albertus
 almanach
 Antymonachomachia
 Antek
 Anka
 Anioł ognisty
 Anielka
 A B C
 Abramow-Newerly Jarosław
 absurd
 "Ach gdyby, gdyby nawet piec zabrali …" moja niewyczerpana oda do radości
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...