INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Literatura polska

Literatura polska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: literatura polska
A  B  C  D  E  F  [G]  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5
1. Gadulski Starosta 
  jeden z gł. bohaterów komedii politycznej J. Ursyna Niemcewicza ® Powrót posła, chciwy, ceniący dobra materialne ponad wszystko (drugą żonę wybiera wg majątku), nie zgadza się na ślub ...
2. Gajcy Tadeusz, pseud. Karol Topornicki, Roman Oścień  (1922-44)
  poeta, dramatopisarz, red. pisma "Sztuka i Naród", członek grupy poet. o tej samej nazwie. Studiował na podziemnym UW, otrzymał nagrody w konkursach podziemnych czasopism "Sztuka i Naród" za wiersz ...
3. Gall Anonim, Anonim zw. Gallem  (XI/XII w.)
  autor pierwszej kroniki pol. ® Kronika G. A.). Cudzoziemiec, benedyktyn przebywający na dworze księcia Bolesława Krzywoustego. O G. A. brak udokumentowanych informacji. ...
4. Gałczyński Konstanty Ildefons  (1905- -53)
  poeta, satyryk, tłumacz. Zaczął pisać ok. 1915, studiował filologię ang. i klasyczną na UW, w l. 1931-33 w Berlinie pełnił obowiązki referenta kult. konsulatu pol. Zmobilizowany w 1939 r. dostał się ...
5. Gałka z Dobczyna Jędrzej  (1400?-po 1451). Ksiądz. Wykładowca na Uniw. Krakowskim, dwukrotny dziekan Wydziału Sztuk Wyzwolonych. Od r. 1449 w ostrym konflikcie z władzami uniwersyteckimi i kośc.
  pod wpływem idei husyckich głosił z katedry teorię realizmu pojęciowego J. Wiklifa, oksfordzkiego uczonego uznanego za heretyka i potępionego przez papiestwo. Na żądanie biskupa krakowskiego Z. ...
6. Garczyński Stefan  (1805-33)
  poeta emigracyjny, uczestnik powstania listopadowego. Studiował prawo i filozofię w Berlinie (słuchał wykładów Hegla). Tu poznał ® A. Mickiewicza. W 1831 r. dołączył do powstania. Odznaczony ...
7. Garden party 
  wiersz ® S. Barańczaka z t. Atlantyda (1986), zbudowany z fragmentów rozmów na przyjęciu w amer. domu. Milczący gość jest przybyszem z Polski. Ostentacyjna uprzejmość Amerykanów, ...
8. Gaszyński Konstanty  (1809-66)
  poeta, prozaik, publicysta, tłumacz. W czasie studiów prawniczych na UW zaprzyjaźnił się z ® Z. Krasińskim; bywał w salonie jego ojca, Wincentego. Uczestniczył w powstaniu listopadowym w korpusie ...
9. "Gazeta Narodowa i Obca" 
  dziennik wyd. w Warszawie 1 I 1791-4 VIII 1792. Organ Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej. Założyciele i gł. autorzy tekstów: kasztelan raciąski T. Mostowski oraz posłowie inflanccy, ...
10. "Gazeta Polska" 
  dziennik informacyjno-polit. wyd. w Warszawie (1826-1907), dzięki M. Mochnackiemu odegrała ważną rolę w walce romantyków z klasykami, w dyskusji nad sonetami A. Mickiewicza broniła nowego ...
Słownik: literatura polska
A  B  C  D  E  F  [G]  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5
  POWIADOM O SERWISIE
 A B C
 A jak królem, a jak katem będziesz
 A jak poszedł król na wojnę
 Abramow-Newerly Jarosław
 absurd
 Akademia Zamojska
 Alarm
 Albertus
 almanach
 Antymonachomachia
 Antek
 Anka
 Anioł ognisty
 Anielka
 A B C
 Abramow-Newerly Jarosław
 absurd
 "Ach gdyby, gdyby nawet piec zabrali …" moja niewyczerpana oda do radości
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...