INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Literatura polska

Literatura polska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: literatura polska
A  B  C  D  E  [F]  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4
1. Faleński Felicjan Medard, pseud. Felicjan  (1825-1910)
  poeta, dramaturg, prozaik, krytyk lit., tłumacz. Erudyta i znawca lit. światowej. W l. 1843-44 uczestniczył w działalności młodzieżowych grup konspiracyjnych w Warszawie. Zagrożony aresztowaniem, ...
2. fantastyka  (gr. phantastikón = wytwór fantazji)
  typ lit. odchodzącej w kreowaniu świata przedstawionego od powszechnie przyjętego rozumienia rzeczywistości, wykorzystującej zjawiska nadprzyrodzone. Odwołuje się do wierzeń, mitów, baśni. Wszelkie ...
3. Fantazy 
  nie ukończony w pełni dramat ® J. Słowackiego, pierwotnie wyst. pt. Niepoprawni (1867) i wyd. pt. Nowa Dejanira (1898), powst. w Paryżu (1844/45) jako satyryczny portret ...
4. Faraon  (1897)
  powieść ® B. Prusa druk. najpierw w odcinkach w "Tygodniku Ilustrowanym" (1895-96). Prowadzone na szeroką skalę badania archeol. w Egipcie posłużyły autorowi jako tło do przeprowadzenia studium ...
5. Farys. Kasyda na cześć emira Tadż-ul-Fechra ułożona, Janowi Kozłow na pamiątkę przypisana  (1828)
  poemat liryczny ® A. Mickiewicza na cześć W. Rzewuskiego, zw. Emirem. Autor zastosował orientalny kostium, którego głównym elementem jest postać konnego Araba przemierzającego pustynię, co ma ...
6. Fatum  (1858?)
  wiersz ® C. Norwida zbudowany z 2 części (strof). W I została zarysowana wyraźna sytuacja: walka na spojrzenia między Nieszczęściem (F.) a człowiekiem. Porównane do "dzikiego zwierza", przyszło z ...
7. Feldman Wilhelm  (1868-1919)
  historyk i krytyk lit., dramatopisarz, prozaik, publicysta. W 1889 r. założył wraz z ® A. Górskim i ® K. Przerwą Tetmajerem pismo "Ognisko" grupujące uniwersytecką młodzież o poglądach ...
8. Feliński Alojzy  (1771-1820)
  poeta i dramaturg, wybitny przedstawiciel klasycyzmu postanisławowskiego. Założyciel nieformalnego towarzystwa lit. w Warszawie (1791-94), któremu patronował ® O. Kopczyński. W czasie insurekcji ...
9. Ferdydurke  (1937)
  powieść ® W. Gombrowicza, podejmująca w groteskowej formie rozważania nad egzystencją człowieka w świecie zdominowanym przez stereotyp. Na 3 modelowych przykładach (szkoła, nowoczesna rodzina, ...
10. Ferenc Teresa  (ur. 1934)
  poetka, plastyczka, współzałoż. grupy poet. Reda. W początkowym okresie pisała erotyki, później interesowały ją doznania macierzyństwa, takie wiersze zawierają tomy Zalążnia (1968), Godność ...
Słownik: literatura polska
A  B  C  D  E  [F]  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4
  POWIADOM O SERWISIE
 A B C
 A jak królem, a jak katem będziesz
 A jak poszedł król na wojnę
 Abramow-Newerly Jarosław
 absurd
 Akademia Zamojska
 Alarm
 Albertus
 almanach
 Antymonachomachia
 Antek
 Anka
 Anioł ognisty
 Anielka
 A B C
 Abramow-Newerly Jarosław
 absurd
 "Ach gdyby, gdyby nawet piec zabrali …" moja niewyczerpana oda do radości
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...