INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Literatura polska

Literatura polska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: literatura polska
A  B  C  D  [E]  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2
1. Echa leśne  (1905)
  nowela ® S. Żeromskiego nawiązująca do powstania styczniowego w formie wspomnień sprzed kilkunastu lat przywołanych przez zrusyfikowanego Polaka gen. Rozłuckiego. W pierwszej części ...
2. Egzamin 
  wiersz ® E. Lipskiej z t. Dom spokojnej młodości (1979). Utwór paraboliczny w konwencji baśni. Poetka demaskuje polit. rzeczywistość pozornej demokracji, prowadząc grę z językiem: ...
3. egzotyzm  (gr. eksotikós = obcy)
  odbicie w lit. europ. zainteresowania kulturą i obyczajami narodów mało znanych lub odległych terytorialnie. Objawia się adaptowaniem idei filoz. i rel., form gat. i jęz., wprowadzaniem do utworów ...
4. Ehrenberg Gustaw  (1818-95)
  działacz polit., poeta, tłumacz, naturalny syn cara Aleksandra I i Heleny Rautenstrauchowej. W l. 1833-36 studiował lit. i filozofię na UJ. W 1833 r. zaangażował się w antycarską konspirację. Działał ...
5. ekspresjonizm w literaturze 
  prąd w lit. światowej końca XIX w. i pocz. XX w., powst. w Niemczech pod wpływem filozofii H. Bergsona i F. Nietzschego, jako program sformułowany w 1910 r. Rzeczywistość wedle e. ma wymiar ...
6. Elegia o… [chłopcu polskim]  (1944)
  wiersz ® K. K. Baczyńskiego, monolog matki, oparty na przeciwstawieniu tego, co przypisane młodości ("sny, co jak motyl drżą", uroda świata), i tego, co zgotowała młodym wroga historia (anonimowi ...
7. Emancypantki  (1894)
  powieść ® B. Prusa druk. w odcinkach w "Kurierze Codziennym" (1890-93), w której autor przedstawia rolę kobiet w życiu społ. i zawodowym w końcu XIX w., ustosunkowując się równocześnie do ...
8. Emigranci  (1975)
  dramat ® S. Mrożka prezentujący dwie odmienne postawy ludzkie wobec życia, studium sytuacji pol. emigrantów ukazanej w konfrontacji zachowań inteligenta i dorobkiewicza. Zarysowane groteskowo ...
9. entuzjastki 
  grupa młodych kobiet skupionych wokół ® N. Żmichowskiej, działająca w l. 1842-49. U podstaw ruchu leżało przekonanie, że po powstaniu listopadowym, gdy wielu mężczyzn zginęło lub zostało ...
10. Eroica  (1963)
  powieść ® A. Kuśniewicza, której narratorem i bohaterem jest austr. arystokrata, oficer SS hrabia von Valentin, człowiek o osobowości kształtowanej przez pangermańskie mity i elitarne ...
Słownik: literatura polska
A  B  C  D  [E]  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2
  POWIADOM O SERWISIE
 A B C
 A jak królem, a jak katem będziesz
 A jak poszedł król na wojnę
 Abramow-Newerly Jarosław
 absurd
 Akademia Zamojska
 Alarm
 Albertus
 almanach
 Antymonachomachia
 Antek
 Anka
 Anioł ognisty
 Anielka
 A B C
 Abramow-Newerly Jarosław
 absurd
 "Ach gdyby, gdyby nawet piec zabrali …" moja niewyczerpana oda do radości
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...