INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Literatura polska

Literatura polska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: literatura polska
A  [B]  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Baczyński Krzysztof Kamil, pseud. Jan Bugaj  (1921-44)
  poeta. Z domu wyniósł zainteresowanie literaturą - ojciec był krytykiem lit., matka autorką książek dla dzieci i młodzieży. W VI 1939 r. zdał maturę w gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie. W VI ...
2. Baczyński Stanisław  (1890-1939)
  ojciec ® Krzysztofa Kamila, krytyk lit. i publicysta, żołnierz Legionów, uczestnik III powstania śląskiego, współorganizator plebiscytu na Śląsku, red. pism "Wiek XX" i "Europa". W pracach ...
3. Bagnet na broń 
  wiersz ® W. Broniewskiego powst. w pierwszych dniach kwietnia 1939; wobec narastającego zagrożenia ze strony III Rzeszy stał się, według słów autora, "poetyckim rozkazem mobilizacyjnym", ...
4. Bahdaj Adam  (1918-85)
  prozaik, tłumacz. Studiował na UJ (prawo) i w SGH w Warszawie. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., potem przedostał się na Węgry, gdzie współpracował z pismem "Wieści z Polski" i wydawnictwem ...
5. Bajki i przypowieści  (1779)
  pierwszy zbiór bajek ® I. Krasickiego zawierający 106 krótkich utworów, wiersz dedykacyjny Do dzieci i Wstęp do bajek zapowiadający gorzką filozofię obserwatora ułomnej ...
6. Bajki robotów  (1964)
  opowieści ® S. Lema utrzymane w konwencji baśni, w których rozpoznać można jednoznacznie zarysowany świat ludzi dobrych i złych, mądrych i głupich, pięknych księżniczek i dzielnych rycerzy, a ...
7. bajronizm 
  zespół tendencji lit., ideowych i obycz. z 1. poł. XIX w., powstały pod wpływem legendy G. Byrona. B. ukształtował specyficzny typ bohatera: wybitnej jednostki skłóconej za światem, buntującej się ...
8. Baka Józef  (1707-80)
  jezuita, poeta późnego baroku. Studiował na Akademii Wileńskiej. Nauczyciel w szkołach jezuickich. Kaznodzieja m.in. Bractwa Dobrej Śmierci. Zasłynął Uwagami o śmierci niechybnej (1766), w ...
9. Bal w operze 
  poemat satyr. ® J. Tuwima; powst. 1936, skonfiskowany przez cenzurę, ukazał się dopiero po wojnie w tyg. "Szpilki" (1946), później w 3. t. Dzieł (1958). Konwencja groteski posłużyła ...
10. Balcerzan Edward  (ur. 1937)
  krytyk i historyk lit., poeta, od 1985 r. prof. UAM w Poznaniu, współred. mies. "Nurt" (1968-81) i dwumies. "Teksty" (1972-81), red. "Tekstów Drugich (1990-92), członek pol. oddziału PEN Clubu, ...
Słownik: literatura polska
A  [B]  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  POWIADOM O SERWISIE
 A B C
 A jak królem, a jak katem będziesz
 A jak poszedł król na wojnę
 Abramow-Newerly Jarosław
 absurd
 Akademia Zamojska
 Alarm
 Albertus
 almanach
 Antymonachomachia
 Antek
 Anka
 Anioł ognisty
 Anielka
 A B C
 Abramow-Newerly Jarosław
 absurd
 "Ach gdyby, gdyby nawet piec zabrali …" moja niewyczerpana oda do radości
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...