INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Literatura polska

Literatura polska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: literatura polska
[A]  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6
1. A B C  (1886, wyd. 88)
  nowela ® E. Orzeszkowej, wpisująca się w program ® pozytywizmu. Bohaterka, Joanna Lipska, zgodnie z hasłem pracy u podstaw uczy dzieci z biednych rodzin. Czyni to z potrzeby serca, ...
2. A jak królem, a jak katem będziesz  (1968)
  najbardziej charakterystyczna powieść ® T. Nowaka, obraz wsi - chłopskiego raju: harmonia między człowiekiem a naturą, powtarzający się motyw jabłkowego sadu, nieokreśloność miejsca i ...
3. A jak poszedł król na wojnę  (druk 1887)
  jeden z najbardziej znanych wierszy ® M. Konopnickiej, skomponowany na zasadzie stałego przeciwstawiania losów chłopa i króla. Wyruszającemu na wojnę Stachowi towarzyszy przyroda - skromna i ...
4. Abramow-Newerly Jarosław  (ur. 1933)
  dramaturg, prozaik. Syn ® I. Ne­werly'ego. Współzałoż. Studenckiego Teatru Satyryków (STS) w Warszawie - pisał dla niego skecze i monologi. Autor komedii satyr. i dramatów obycz. Od ...
5. absurd 
  wyrażenie, zdanie, sytuacja w oczywisty sposób nieprawdziwe; świadomy zabieg lit. pozwalający określić myśli autora, ideę utworu; ważny element konstrukcyjny groteski wiążącej się z awangardą XX w., ...
6. "Ach gdyby, gdyby nawet piec zabrali …" moja niewyczerpana oda do radości 
  wiersz ® M. Białoszewskiego z t. Obroty rzeczy (1956), zapis rozpaczy człowieka, któremu zabierają piec. Kolejne dystychy przedstawiają stadia dramatu, a kończące relację słowo "zabrali" i ...
7. Adwokat i róże  (1929)
  dramat ® J. Szaniawskiego, uznawany za jeden z najwybitniejszych w lit. pol. W 1929 r. został wystawiony przez 8 teatrów w Polsce, w 1930 r. ukazał się w wyd. książkowym (wraz z Ptakiem i ...
8. Afanasjew Jerzy  (1932-91)
  pisarz, współzałoż. teatru studenckiego Bim-Bom w Gdańsku, później twórca Cyrku Rodziny Afanasjeff Tralabomba, nazwanego "totalną wolnością nieprawdopodobieństw". Wydaje kolejno tomy poet. ...
9. Akademia Rakowska  (1602-38)
  średnia szkoła braci polskich (® arianie) działająca w Rakowie, przygotowywała do praktycznego życia, uczyła tolerancji wyznaniowej. Program kształcenia obej­mował podstawy nauk przyr., ...
10. Akademia Zamojska  (1594-1784)
  szkoła wyższa w Zamościu zał. przez kanclerza J. Zamoyskiego, miała kształcić światłych obywateli państwa. Do jej organizacji przyczynił się ® Sz. Szymonowic; pierwszym rektorem był M. ...
Słownik: literatura polska
[A]  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6
  POWIADOM O SERWISIE
 A B C
 A jak królem, a jak katem będziesz
 A jak poszedł król na wojnę
 Abramow-Newerly Jarosław
 absurd
 Akademia Zamojska
 Alarm
 Albertus
 almanach
 Antymonachomachia
 Antek
 Anka
 Anioł ognisty
 Anielka
 A B C
 Abramow-Newerly Jarosław
 absurd
 "Ach gdyby, gdyby nawet piec zabrali …" moja niewyczerpana oda do radości
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...